Rapport Skistar redovisar en rejäl omsättningsökning samt en vinst för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret.  Vinterturismbolaget föreslår en utdelning på 1,50 kronor per aktie. 

Skistar redovisar ett resultat efter skatt på 80 miljoner kronor för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2020/2021 (-101). Resultatet per aktie uppgick till 0:87 kronor (-1:23).

Rörelseresultatet uppgick till 19 miljoner kronor (-127). Rörelseresultatet har påverkats positivt med 198 miljoner kronor avseende överlåtelser av hotellfastigheter, byggrätter samt indirekt hälftenägda bolag, samtliga genom bolagsöverlåtelser till det redan etablerade joint venture-bolaget Skiab Invest.

Nettoomsättningen uppgick till 246 miljoner kronor (162).

En utdelning om 1:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (0:00).

Bra bokningsläge inför säsongen

Skistar har ett bokningsläge på +10 procent inför vintersäsongen 2020/21. I jämförelse med vintersäsongen 2018/19 är ökningen +15 procent.

Enligt vd Stefan Sjöstrand tyder detta på att återhämtningen går snabbare och hemestertrenden är här för att stanna.

Räknar med avslut St. Johann inom kort

Skistar räknar med att kunna avsluta försäljningen av skidanläggningen St. Johann in Tirol ”inom kort.”

Det uppger vd Stefan Sjöstrand i bokslutsrapporten.

I slutet av augusti meddelade Skistar att avyttringen var ”något” fördröjd.

Initialt beräknades villkoren för transaktionen vara uppfyllda före räkenskapsårs slut den 31 augusti.