Vinst för Rottneros

Publicerad 2010-04-22 09:17

Massaföretaget Rottneros redovisar en vinst efter finansnetto på 11 miljoner kronor för det första kvartalet i år. Motsvarande period i fjol gjorde bolaget en förlust på 115 miljoner kronor.

Massaföretaget Rottneros redovisar en vinst efter finansnetto på 11 miljoner kronor för det första kvartalet i år. Motsvarande period i fjol gjorde bolaget en förlust på 115 miljoner kronor.

Höga elpriser och ett produktionsstopp påverkar resultatet negativt med cirka 30 miljoner kronor, skriver bolaget i rapporten.

Omsättningen sjönk till 407 miljoner kronor jämfört med 433 miljoner kronor.

Bolaget avstår från att lämna prognos för helåret 2010.

TT