Rapport Orrön Energy redovisar en vinst för det fjärde kvartalet. Bolaget håller fast vid produktionsprognoserna för helåret 2023. 

Orrön Energy redovisar ett rörelseresultat på 3,7 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2022 (-3,5).

Intäkterna var 11,9 miljoner dollar (-).

Bolagets elproduktion under kvartalet uppgick till 168 gigawattimmar och det genomsnittliga priset för elproduktionen per megawattimme var 88 euro.

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 25 bidragsgivare, var ett ebit-resultat för kvartalet på 3,4 miljoner dollar och en omsättning på 5,4 miljoner dollar.

Spår investeringar på 80 miljoner euro

Orrön Energy upprepar prognoserna för bolagets uppskattade årliga elproduktion år 2023 (800 GWh) och 2024 (1.100 GWh).

Det framgår av bolagets bokslutskommuniké.

Vad gäller kostnader spår Orrön för 2023 verksamhetskostnader på 12-14 miljoner euro, där en del kommer att variera beroende på elpriserna. Prognosen för administrationskostnader är 10 miljoner euro, medan prognosen för kostnader hänförliga till försvaret av bolaget och dess tidigare representanter i den juridiska processen relaterad till Sudan är 8 miljoner euro.

Investeringsprognosen för 2023 är 80 miljoner euro, främst hänförligt till slutförande av Karskruvprojektet samt kapital som allokerats för att påbörja nya projekt.

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.