Rapport Orrön Energy, verksamt inom förnybar energi, redovisar ett rörelseresultat på 1,5 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2022. Bolagets elproduktion var dock något lägre än väntat. 

Nettoförsäljningen låg på 2,6 miljoner dollar.

Siffrorna avser konsoliderat resultat.

Orrön redovisar även siffror enligt proportionellt resultat, vilket representerar bolagets proportionella ägarandel (netto) av tillgångar och relaterade finansiella resultat, inklusive joint ventures. Enligt den redovisningen var intäkterna 15,5 miljoner dollar i kvartalet och rörelseresultatet 9,1 miljoner dollar.

Bolagets elproduktion under kvartalet uppgick till 83 gigawattimmar och det genomsnittliga priset för elproduktionen per megawattimme var 177 euro.

”Det gläder mig att få presentera rapporten för det tredje kvartalet 2022, vilket har varit ett fantastiska första kvartal för oss som ett bolag med renodlat fokus på förnybar energi. Vi har både vuxit till att bli ett av de största oberoende bolagen inom förnybar energi på Nasdaq Stockholm och levererat starka finansiella resultat och kassaflöde”, säger Daniel Fitzgerald, vd för Orrön Energy i en kommenterar.

Elproduktionen något under förväntningarna

Orrön Energys elproduktion var något lägre än förväntat under det tredje kvartalet, vilket berodde på lägre vindstyrka än normalt och låg nederbörd i Norden.

”Med tanke på att vår verksamhet påverkas av väderförhållanden, förväntar vi oss att denna form av fluktuationer jämnar ut sig mellan kvartalen”, skriver Orrön Energys vd Daniel Fitzgerald i delårsrapporten.

Spår höga elpriser lång tid framöver

Han pekar på att efterfrågan på förnybar energi väntas öka kraftigt under de kommande åren och bedömer att elpriserna kommer att ligga kvar på en hög nivå under lång tid framöver.

Utbyggnaden av bolagets vindkraftspark Karskruv i södra Sverige fortlöper enligt plan. Förberedande arbete pågår för installationsarbeten av turbiner och elanslutningar under våren och sommaren 2023 och projektet är i fas för att slutföras vid slutet av 2023.

”Karskruv förväntas tillföra ytterligare 290 GWh till bolagets uppskattade årliga elproduktion, som förväntas att öka till över 1,1 TWh från 2024 och framåt”, skriver vd i rapporten.

Han skriver vidare att tredje kvartalet avslutades med en nettokassa om 10,8 miljoner dollar och att bolaget har ingått en kreditfacilitet om 100 miljoner euro för att säkra framtida investeringar och tillväxt.

”Med hänsyn till den lånekapacitet som våra tillgångar ger oss, finns det ytterligare utrymme för att finansiera betydande transaktioner i framtiden”, skriver Daniel Fitzgerald.