Vinst för Diamyd

Publicerad 2012-07-03 08:48

Delårsrapport Läkemedelsbolaget Diamyd Medical redovisar ett resultat efter skatt på 1,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2012 (-43,4). Resultatet per aktie uppgick till -0:10 kronor (-1:50).

Nettoomsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (19,5). Resultatet före skatt uppgick till -1,9 miljoner kronor (-43,6).

Diamyd meddelar att en fas 2-studie som utvärderar bolagets NP2 Enkefalin inte uppnådde det primära syftet att visa smärtlindring hos patienter med allvarlig och svårbehandlad cancersmärta.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Behandlingen tolererades dock väl, vilket styrker säkerhetsprofilen för bolagets NTDDS-teknik, heter det i pressmeddelandet.

”Vi kommer fortsätta vår analys av studien, inklusive subgrupper och data från den oblindade uppföljningsperioden, för att bestämma hur vi ska anpassa utvecklingsplanen för vår portfölj av NTDDS-baserade läkemedelskandidater…”, säger Peter Zerhouni, vd för Diamyd Medical.