Vinst för Consilium

Publicerad 2007-11-20 17:16

Consilium redovisar en vinst efter finansiella poster på 1,3 miljoner kronor för 2002. Det skall jämföras med en förlust på 8,1 miljoner kronor året före.

Rörelseresultatet för kärnverksamheten ökade med 251 procent till 22,8 miljoner kronor.

Nettoomsättningen ökade från 635,8 miljoner kronor till 650,4 miljoner kronor. För kärnverksamheten ökade Nettoomsättningen med 15 procent till 555,