Placera Inflation och stigande räntor slår olika i olika sektorer. Nordnets sparekonom Frida Bratt har tittat närmare på vilka sektorer och regioner som kan gynnas respektive missgynnas av ett scenario med högre inflation och högre räntor.

Räntetrenden pekar definitivt uppåt medan tiotusenkronorsfrågan är om inflationen är övergående eller inte.

Nyligen gjorde den amerikanska centralbanken Fed en tydlig omsvängning när man slog fast att man inte ska använda ordet ”transitory” om inflationen längre. Den kommer att hålla i sig längre än väntat, tror man, vilket gör det angeläget att gå mot minskade stimulanser, konstaterar Frida Bratt.

–  Å andra har den ökade smittspridningen och omikron-utbrottet faktiskt gjort att amerikanska långräntor fallit den senaste tiden, säger Frida Bratt.

Men oavsett om man tror på ihållande inflation eller inte kan det vara intressant att ha koll på hur en ihållande inflation och stigande räntor slår.

Tillväxt- och förhoppningsbolag tillhör i teorin en sektor som missgynnas av stigande räntor, åtminstone de som inte tjänar pengar än.

–Detta eftersom de vinster de antas göra i framtiden kommer att värderas lägre med en högre ränta i värderingsmodellen. De höga värderingarna, ”förhoppningsvärderingar”, blir därmed svårare att räkna hem. Därmed blir de sårbara när inflationsoron slår till och risken för stigande räntor blir allt mer närvarande, vilket vi sett prov på under 2021, säger Frida Bratt.

Men det finns undantag även bland tillväxtbolagen.

–Det gäller att hitta bolag som redan idag har stabila intäkter och gärna en stark marknadsposition. Techjättar som Apple och Microsoft kan därmed klara sig bra trots stigande räntor. Som investerare kan det bli allt viktigare att skilja mellan bolag som idag är helt olönsamma bolag och de som idag redan är lönsamma, säger Frida Bratt.

Bratt tycker också att man bör hålla koll på konsumentbolag som till exempel Electrolux. Detta eftersom råvarupriserna stigit kraftigt vilket tillverkare måste kompensera sig för.

– Traditionellt brukar prishöjningar få större acceptans gentemot andra företag i tillverkningskedjan. Men går prisökningen direkt till konsumenterna kan det bli svårare, särskilt om det handlar om en konkurrensutsatt marknad. Den typen av bolag kan bli förlorare på ett scenario med ihållande inflation, säger hon.

Tillverkningsbolag och råvarurelaterade bolag som har möjlighet att höja priserna till sina kunder för att kompensera sig kan däremot vara vinnare.

– Det är exempelvis ofta bolag med en unik eller åtminstone stark position inom sitt segment, eller som har kunder som inte är så priskänsliga, som har så kallad ”pricing power” – möjligheten att enkelt höja priset. Det kan dock vara värt att påpeka att prishöjningar kan ske med viss fördröjning. Exempel på bolag som ofta anses ha god pricing power är Atlas Copco, Alfa Laval och Assa Abloy, säger Frida Bratt.

När det gäller fastighetssektorn missgynnas den i teorin av stigande räntor eftersom finansieringen blir dyrare.

– Å andra sidan är ju fastigheter i sig ett inflationsskydd, så bolag som direktäger fastighetsbolag gynnas ur det perspektivet. Därför kan det vara klokt att skilja mellan bolag som bygger – som behöver betala mer för byggmaterial som dessutom kan vara svårt att få tag i – och bolag som äger. Som privatperson kan man ha med sig att högt ägande i den egna bostaden och kanske i sommarstugan är ett bra inflationsskydd, säger Frida Bratt.

För banksektorn är stigande räntor positivt eftersom intjäningsförmågan ökar.

– Bank är därför en sektor som allt annat lika gynnas i den miljö vi av många förväntas hamna i. Storbankerna har gått urstarkt på börsen i år, så frågan är förstås om detta tagits ut i förskott. Men bankerna har ytterligare ett ess i rockärmen i en miljö med stigande inflation; utdelningarna. Nu är utdelningarna tillbaka på de nivåer där bankerna själva vill ha dem, och utdelningar kan ju i sig kompensera för minskad köpkraft vid inflation, säger Frida Bratt. 

Cykliska och konjunkturkänsliga bolag är i teorin ”vinnare” på hög inflation.

– Fast snarare handlar det om att bolagen är vinnare på en god konjunktur, vilken ofta kommer tillsammans med stigande inflation. Denna gång vet vi dock att inflationen också eldas på av andra faktorer än tillväxt, som skenande energipriser och flaskhalsar. Å andra sidan är den underliggande tillväxten i många delar av världen god, säger Frida Bratt.