Vinnare på 
centrumfastigheter


Publicerad 2010-10-27 14:19

VA:s fastighetsfavorit just nu är Atrium Ljungberg.

Välplacerat. Atrium Ljungberg äger bland annat Farsta centrum. EVA TEDESJÖ/scanpix

Kursuppgångarna har gjort det svårare att hitta köpvärda fastighetsaktier. VA:s favorit just nu är handels- och kontorsfastighetsföretaget Atrium Ljungberg som inte har gått upp lika mycket som sektorn och som fortfarande tillhör de fåtal fastighetsbolag som värderas med substansrabatt.

Ett skäl till att Atrium Ljungberg-aktien har sackat efter fastighetsindex är att bolaget är relativt lågt belånat med en räntetäckningsgrad på 2,9 gånger, vilket generellt betyder att bolaget kan tåla nästan trefaldigade räntor utan att göra förlust.

Att ha en låg belåningsgrad har varit negativt under de senaste två årens räntefall, men kommer att ge en om inte positiv effekt så åtminstone en klart mindre belastning jämfört med övriga fastighetsbolag när räntorna börja stiga.

Därtill kom Atrium Ljungberg så sent som i förra veckan med sin niomånadersrapport som visade på en mindre vinstökning och höjd prognos för helåret. Resultatet ökade efter finansnetto men före värdeförändringar med 3 procent till 514 miljoner kronor. Det var bättre än övriga fastighetsbolag som har hunnit komma med sina niomånadersresultat.

Tre fjärdedelar av Atrium Ljungbergs fastighetsbestånd är beläget i Stockholm och dess närförorter. Företaget har till exempel investerat stort i Farsta centrum och finns även i Kista.

VA gillar den höga Stockholmskoncentrationen. Enligt alla tillgängliga bedömningar förväntas Stockholm växa med motsvarande ett Göteborg det kommande decenniet och det kommer att gynna handeln även i närförort. Atrium äger även en del kontorsfastigheter i Stockholms innerstad som till exempel glashuset vid Slussen och PUB- huset.

Bolaget har ett kassaflöde på 600 miljoner kronor om året eller motsvarande 4,50 kronor per aktie. VA ser en uppsida på 20 procent från dagens nivå på 77 kronor upp till 90 kronor.

Bra koll på sina lån. Anders Nylander. Peter Javert