VINDKRAFT: KRAFTIG TILLFÖRSELBRIST HOTAR - NÄRINGSLIVSORG

2023-03-28 09:07:10

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Regeringar världen över pratar om och investerar i ökad grön energikapacitet, men inom tre år kommer planerna hotas av en kraftig global tillförselbrist på vindkraftsområdet, skriver vindkraftsbolagens globala näringslivsorganisation GWEC, enligt branschnyhetstjänsten Recharge News.

Global Wind Energy Council (GWEC) lyfter fram det stora amerikanska investeringspaketet Inflation Reduction Act (IRA), höjda europeiska ambitioner och en solid kinesisk ekonomisk tillväxt som faktorer bakom prognosen om att vindkraftskapaciteten väntas öka med 680 gigawatt under de kommande fem åren.

Tillväxten är därmed 75 procent sett över blott denna femårsperiod i förhållande till den totala kapaciteten som hittills byggts upp i världen, som uppgår till 906 gigawatt.

När den globala kapaciteten i år passerar 1.000 gigawatt, eller 1 terrawatt, har det tagit 40 år att nå dithän. Nästa terrawatt kommer finnas på plats 2030 om utvecklingen sker som förväntat. Dubblingen kommer alltså att ske på omkring 7-8 år.

Denna tillväxt ställer krav på markanta förändringar för att åstadkomma utbyggnationen, och en av de största utmaningarna är att processer kring godkännande av nya projekt går alldeles för långsamt. Myndigheter uppmanas därför reducera de byråkratiska processerna för att snabba på utvecklingen.

Nästa problem i rangordningen finns ute hos turbintillverkarna. Planerna på utökad produktion med nya fabriker har samma utmaningar som den omgivande infrastrukturen i form av bland annat hamnar och vägar som behöver byggas ut.

GWEC varnar också för protektionism. Vissa nationer kräver att en särskild andel av de turbiner som installeras i det egna landet ska produceras lokalt.

2023 väntas bli det första året då vindkraftverk med en samlad kapacitet på över 100 gigawatt installeras. Mer än 60 procent av detta väntas ske i Kina.Direkt-SE