VIMIAN: FORTSATT MARKNADSTILLVÄXT TROTS DYSTRA TIDER - IR

2023-03-15 12:25:28

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Djurhälsobolaget Vimian har trots de dystra tiderna vad avser konjunkturen sett fortsatt marknadstillväxt.

"Marknaden står sig bra och växer även om det är tuffare tider", sade Vimians IR-chef Maria Dahllöf Tullberg under Stora aktiedagarna som arrangeras av Aktiespararna under onsdagen.

Den årliga tillväxten på marknaden där Vimian verkar ligger på runt 8 procent per år (CAGR) med en global marknadsstorlek på 56 miljarder euro vid 2022.

Enligt Maria Dahllöf Tullberg har Vimian fått en bra start på 2023 med god tillväxt på de flesta marknader.

Under 2023 berättar Maria Dahllöf Tullberg att Vimian kommer att komma ut med minst ett 50-tal produkter inom sitt segment för specialistläkemedel.

"Dels är det på specialistläkemedelssidan, det är också inom allergi, dermatologi (inom hudområdet Direkts anm) och nutrition. På djursidan behandlar man en hel del sjukdomar för magproblem och lever genom olika typer av nutrition", säger Maria Dahllöf Tullberg under en intervju med Nyhetsbyrån Direkt efter sin presentation.

Är det någon av dessa 50 lanseringar som ni har extra stora förhoppningar på?

"Vi lanserar en helt ny plattform för allergidiagnostik, de här nya allergitesterna är betydligt mer effektiva och träffsäkra än de lösningar som finns på marknaden i dag", säger Maria Dahllöf Tullberg som tror att det snarare rör sig om flera mindre produkter som bidrar till en större helhet än någon enskilt större produkt.

Inom specialistläkemedelssegmentet kommer "ungefär 80 miljoner svenska kronor från produkter som har lanserats under de senaste tolv månaderna och är alltså ett starkt kvitto på vår innovationskraft i bolaget", säger Maria Dahllöf Tullberg.

Hur förväntar ni er att utvecklingen av denna siffra för nylanserade produkter kommer att utvecklas?

"Den kommer att växa över tid", säger Maria Dahllöf Tullberg.

Specialistläkemedelssegmentet hos Vimian svarar för 44 procent av koncernens omsättning.

Under sin presentation på Stora aktiedagen talade Maria Dahllöf Tullberg om drivkrafter för marknaden.

"Kärnan i det här är hela humaniseringen av husdjur, att husdjuren har blivit som fullvärdiga familjemedlemmar och behandlas som vilken annan familjemedlem som helst. Det driver en ökad efterfrågan på mat, utrustning och framförallt mer och bättre sjukvård ", säger Maria Dahllöf Tullberg.

Andra drivkrafter för marknaden är en ökad medvetenhet om olika djurhälsobehandlingar, en växande och åldrande befolkning av djur i takt med att vården bli bättre samt minskad antibiotikaanvändning genom förbättrad diagnos.

Vimian har, allt sedan listningen på First North under juni 2021, varit en flitig förvärvare och ambitionerna inom detta område består.

"Det är en fortsatt fragmenterad marknad och det finns mycket potential till förvärv som har en väldigt tydlig industriell logik med det vi redan gör. Sedan väntar vi på att värderingarna ska komma ned lite grand så att vi kan förvärva bolag till attraktiva priser, men vi har flera dialoger i gång", säger Maria Dahllöf Tullberg.

När Nyhetsbyrån Direkt tar upp frågan kring potentiella förvärv under 2023 nämner Maria Dahllöf Tullberg att: "i närtid har vi framförallt fokus på att accelerera den organiska tillväxten".Direkt-SE