Bostad De stigande villapriserna gör att det säljs fler villor än på många år. Det visar statistik från Lantmäteriet för första halvåret.

Under det första halvåret såldes det 29 656 småhus, enligt Lantmäteriet. Det är den högsta siffran på fem år. Och en ökning med fem procent mot motsvarande period i fjol.

Enligt Lantmäteriet finns det flera förklaringar.

– Ökning beror nog främst på ett ökat utbud i kombination med en stor efterfrågan. Vi har ju en fortsatt låg ränta och en ekonomi som klarat sig relativt väl i pandemin, säger Elin Dufva, funktionschef för Fastighetsekonomi på Lantmäteriet.

Omsättningen av småhus varierar  mycket i landet. Under första halvåret i år är det i Jämtlands län som ökningen är störst. Här har antalet sålda småhus ökat med 22 procent jämfört med samma period i fjol.

Därefter kommer Norrbottens län,+ 13 procent i år.

I Värmlands och Västmanlands län märks den största minskningen i omsättningen av småhus. Under första halvåret har antalet sålda småhus i dessa län minskat med 3 procent jämfört med samma period i fjol.

Trots den ökande försäljningen fortsätter priserna att stiga. Enligt Mäklarstatistik steg villapriserna i genomsnitt med två procent i Sverige under juni. Ökningen i storstäderna var 5-6 procent. De senaste tolv månaderna har villapriserna ökat med 20 procent i genomsnitt. Störst har ökningen varit i Stockholm och Malmö, + 24 procent.

Omsättningen av småhus per län

Län

2020 1:a halvåret

 

2021 1:a halvåret

 

Skillnad

 

Stockholms

4420

 

4739

 

7%

 

Uppsala

990

 

972

 

-2%

 

Södermanlands

1014

 

1034

 

2%

 

Östergötlands

1251

 

1315

 

5%

 

Jönköpings

1094

 

1078

 

-1%

 

Kronobergs

676

 

712

 

5%

 

Kalmar

1009

 

1077

 

7%

 

Gotlands

204

 

224

 

10%

 

Blekinge

618

 

603

 

-2%

 

Skåne

4009

 

4394

 

10%

 

Hallands

1051

 

1106

 

5%

 

Västra Götalands

4609

 

4736

 

3%

 

Värmlands

997

 

964

 

-3%

 

Örebro

905

 

894

 

-1%

 

Västmanlands

797

 

774

 

-3%

 

Dalarnas

983

 

1063

 

8%

 

Gävleborgs

932

 

965

 

4%

 

Västernorrlands

766

 

776

 

1%

 

Jämtlands

444

 

541

 

22%

 

Västerbottens

822

 

821

 

0%

 

Norrbottens

767

 

868

 

13%

 

Riket

28 358

 

29 656

 

5%

 
             

Källa: Lantmäteriet.