Elpriset Året 2020 går till historien på många sätt. Eftersom det blir det varmaste året i Sverige sedan temperaturmätningar startades har elanvändningen också blivit den lägsta i mannaminne, det vill säga sedan 1984. För en villakund med 20.000 kilowattimmar i årsförbrukning innebär det tusentals kronor i minskad elkostnad jämfört med 2019.

Elanvändningen i industrin har minskat drastiskt i år, samtidigt som vattenmagasinen i norra Sverige är välfyllda, medan kärnkraftverken producerar enligt plan, skapar förutsättningar för att de mycket låga elpriserna varar året ut, skriver Vattenfall i en summering av 2020.

Visserligen visar meteorologirapporterna att det blir en liten köldknäpp under själva julhelgen, men det räcker inte för att nämnvärt påverka de positiva elprisprognoserna.

– Ofta innebär lägre temperaturer ökade elpriser men även industrin tar ledigt i jul vilket innebär att priserna inte kommer att påverkas nämnvärt. Det kompenserar för hushållens ökade elanvändning under julen. Med två veckor kvar av året ligger årskonsumtionen cirka 10 terawattimmare lägre än normalt. Vår uppskattning är att corona har sänkt efterfrågan på el med 3 procent i snitt under 2020, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Spotpriset hittills ser ut att bli cirka 36 öre per kilowattimme för elområde 3 (södra Mellansverige), 40 öre per kilowattimme för elområde 4 (södra Sverige) och för elområdena 1 och 2 (norra Sverige) cirka 18 öre per kilowattimme.

Av: Privata Affärer

Annons:
Här kan du med hjälp av Compricer jämföra elpriser och få hjälp med att byta elhandelsbolag.