I annonssamarbete med ODIN FONDER

ANNONS Investerare bör reflektera lite mer över vad som skapar försprång mot konkurrenterna på lång sikt. Mycket analyskapacitet går varje dag åt till att förutspå utvecklingen för de börsnoterade bolagens kvartalsresultat. Nedan beskriver ODIN Fonder de tre försprång man primärt kan ha som investerare.

Informationsförsprång
Det innebär att man som investerare i enskilda bolag sitter på mer information än resten av marknaden. Värdet av det överskattas gärna. Analytiker, förvaltare och investerare sitter med samma Bloomberg-terminaler och övervakar samma informationsflöde på marknaden. Även på mindre bolag är det överraskande många investerare som har en mycket detaljerad och omfattande information om bolaget i fråga. Det är inte omöjligt att uppnå ett informationsförsprång, men det är svårare nu än förr om åren då informationsflödet var trögare och mer svårtillgängligt.

Läs mer om ODIN Fonder

Analytiskt försprång
Man behöver inte nödvändigtvis ha mer information än marknaden – ett analytiskt försprång handlar om att kunna tolka tillgängliga data på ett annat sätt än de andra aktörerna. De bästa investeringsidéerna uppstår när ens egna tankegångar avviker från hur andra ser på samma bolag. Även om det är lättare att åstadkomma ett analytiskt försprång än ett informationsförsprång så är det inte enkelt. Det är lätt att förlita sig mer på precisionen i modellerna än på reflektion. Ett analytiskt försprång kräver mer eftertanke än beräkningar.

Se film om ODIN-modellen

Beteendemässigt försprång
Det här försprånget är lättast att uppnå och är mest hållbart över tid. Det går ut på att man har förmågan att investera med en längre tidshorisont än andra. Förvaltarna på ODIN vill helst äga bolagen för evigt. Marknadens kortsiktiga fokus kan utnyttjas av de investerare som har förmågan att tänka långsiktigt och vända marknadsoron till sin fördel. Genom att investera med längre tidshorisont kommer avkastningen att drivas av värdeskapandet i bolagen snarare än av känslomässiga faktorer.

Att uppnå ett beteendemässigt försprång är krävande. Den viktigaste egenskapen för det är den mentala förmågan att hantera den oro som härjar under marknadssvängningar. Det är inte marknaden som är den stora motståndaren, utan din egen förmåga att hantera svängningarna på marknaden. Ju mer långsiktigt du kan vara och ju lugnare du kan hålla dig, desto bättre. Och att kunna se marknadsoron som en möjlighet.

Man kan bygga upp både ett informationsförsprång och ett analytiskt försprång, men det enklaste sättet att uppnå ett försprång är att ändra sitt beteende. Med en strukturerad investeringsprocess, som ODIN har i ODIN-modellen, som gör att du studerar den långsiktiga värdeskapningen i bolagen och hållbarheten i affärsmodellen – och kombinerar detta med en längre investeringshorisont – kan du skaffa dig ett klart försprång gentemot marknaden. Det är bolagen som skapar värde, inte köp och försäljningar av aktier.

Om ODIN
ODIN är en aktiv förvaltare som har funnits sedan 1990. ODIN Fonder erbjuder 10 aktiefonder i Sverige, flera av dem prisbelönta. Huvudkontoret ligger i Oslo och de har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Bergen, Trondheim och Helsingfors.

Börja spara i ODINs ISK

Risktext:
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.

 Av: ODIN Fonder

Detta är en annons från ODIN Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.