Försäkring Omkring 400 000 svenskar saknar hemförsäkring vilket gör att de därmed står utan skydd för stöld och inbrott, brandskador och överfall för att nämna några saker. En del av dessa står utan skydd helt i onödan eftersom de missat att aktivt skriva in sig i försäkringsbrevet när man flyttat ihop.

Det är branschorganisationen Svensk försäkring som i rapporten ”Försäkringar i Sverige 2019” konstaterar att de allra flesta, närmare bestämt 97 procent, omfattas av en hemförsäkring. Men även om det låter högt så innebär det att 400 000 svenskar faktiskt inte har något försäkringsskydd. I denna grupp är män överrepresenterade, liksom utrikesfödda, särskilt de som är födda utanför Norden, visar rapporten.

Men på Konsumenternas försäkringsbyrå lyfter man också fram fler grupper. Det handlar till exempel om personer som bor i hyresrätt och inte tycker att de har så mycket saker. Även bland studenter som flyttar hemifrån och kanske bor i andra hand eller delar bostad med en kompis finns en överrepresentation av de som saknar hemförsäkring. Bland äldre människor som flyttar till äldreboende finns också de som saknar försäkring.

En annan grupp är de som helt i onödan saknar hemförsäkring på grund av att man missat att skriva in sig i försäkringsbrevet när man flyttat ihop.

– Man kan ha otur och inte känna till att vissa försäkringsbolag kräver att sammanboende aktivt måste skriva in sig på samma försäkringsbrev. Det räcker inte alltid med att man är folkbokförda på samma adress, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas försäkringbyrå.

Ett viktigt skydd

Hon anser att en hemförsäkring är mycket viktigt och att den skyddar både mot det ena och det andra.

– I vår verksamhet försöker vi att regelbundet uppmärksamma hur viktig hemförsäkringen är för alla. Vissa personer kanske tycker att inte har så dyrbara ägodelar men de behöver ändå en hemförsäkring på grund av att det ingår ett reseskydd, rättsskydd, ansvarsskydd och överfallsskydd i alla hemförsäkringar, säger hon.

Hon pekar till exempel på fördelarna med en hemförsäkring när du är på resa, eller om du blir skadeståndsskyldig.

– Har du en hemförsäkring har du ett bra grundskydd när du åker på semester. Och om du blir krävd på skadestånd till exempel för att du glömmer en vattenkran på och orsakar en vattenskada i ditt hyreshus kan ansvarsskyddet i en hemförsäkring ersätta det, säger hon.

Täcker inte allt

Men även om hemförsäkringen ger ett gott skydd för många saker är den inte alltid heltäckande. Det gäller till exempel stölder i trädgården, skriver Compricers sparekonom Christina Söderberg i ett inlägg på jämförelsetjänstens sajt.

”Det handlar om grillar, gräsklippare, cyklar och dyrare trädgårdsmöbler som stjäls framförallt under sommarmånaderna. Stöldskyddsföreningens råd är bland annat att låsa fast grillar, gasoltuber och värdefulla trädgårdsmöbler. Och lås in din gräsklippare när den inte används”, skriver hon.

Basskyddet kräver nämligen att sakerna är inlåsta eller under uppsikt. Men om du kompletterar din hemförsäkring med en allriskförsäkring (ibland kallad drulleförsäkring) så kan du eventuellt få ersättning om din dyra grill stjäls. Men det förutsätter att stölden är oförutsägbar och det kanske den inte alltid kan anses vara. Det säkraste är helt enkelt att låsa in eller låsa fast stöldbegärlig egendom i trädgården.

Av: Magnus Gustavsson, magnus.gustavsson@privataaffarer.se

Not: Här nedanför kan du jämföra hemförsäkringar och villaförsäkringar genom oss och Compricer och få prisuppgifter.
Annons: