Rapport Rederiet Viking Supply Ships redovisar ett ebitda-resultat om 35 miljoner kronor för det första kvartalet 2023 (-9). Resultat efter skatt kom in på 9 miljoner kronor (-28).

Nettoomsättningen uppgick till 187 miljoner kronor (102).

Rörelseresultatet blev 12 miljoner kronor (-28). Kassaflödet från den löpande verksamheten under det första kvartalet uppgick till -21 miljoner kronor.

Vd Trond Myklebust uppger att marknaden, under april och inledningen av maj försvagades, bland annat beroende på flera förseningar av projektarbeten i Nordsjön.

”Vi förväntar oss dock en positiv marknadsutveckling under återstående delen av det andra kvartalet, beaktat antal aktiva riggar och efterfrågan på säsongsbetonade projektarbeten”, skriver Trond Myklebust i rapportens vd-ord.

Vidare uppger han att bolaget förväntar sig att offshoreaktiviteten, både i Nordsjön och andra regioner, successivt även ska avspeglas i förbättrade rater och utnyttjandegrader. Ytterligare tonnage som tillförs regionen och förändringar av planerade projektarbeten skulle kunna påverka rater och utnyttjandegrader negativt.