VIKING SUPPLY SHIPS: MINSKAD AKTIVITET OSV-SEGMENT UNDER 1 KV

2021-05-21 08:52:28

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Rederiet Viking Supply Ships noterar att aktiviteterna inom segmentet OSV (Offshore Support Vessels) fortsatte hämmas under det första kvartalet på grund av de minskade investeringarna inom olje- och gasindustrin offshore.

Det skriver Trond Myklebust i vd-ordet i kvartalsrapporten.

Det är troligt att aktiviteten inom OSV-segmenten fortsatt kommer att hämmas under 2021 på grund av långa planeringscykler inom industrin, framhåller han vidare.

Årets första kvartal är vanligtvis påverkat av säsongsmässigt låg aktivitet i Nordsjön, och med den fortsatt negativa påverkan av covid-19 pandemin blev detta en realitet även detta år, skriver Trond Myklebust i rapporten.

"Det fanns dock vissa korta perioder med högre efterfrågan då både rater och utnyttjandegrad på fartygen ökade, men sett till helheten var intäkterna fortsatt på låga och otillfredsställande nivåer".

Viking Supply Ships tog under det första kvartalet leverans av Coey Viking, det fösta av två nybyggda isklassade PSV-fartyg från Remontowa Shipyard i Polen. Fartyget påbörjade ett fast kontrakt för Wintershall direkt efter ankomst till Norge. Kort efter utgången av kvartalet levererades även det andra fartyget, Cooper Viking, som också anlänt till Norge.

Vid en framåtblick konstaterar Trond Myklebust att coronapandemin under året i hög grad kommer påverka aktiviteten i ekonomin, trots att vaccinationsprogram fortskrider i ökande takt.

"I och med att distributionen av vaccin ökar kraftigt varje månad förväntas stora lättnader av reserestriktionerna under sommaren. Detta förväntas ha en positiv övergripande effekt på ekonomin, men i synnerhet öka efterfrågan på olja och gas som i sin tur är en positiv indikator för olje- och gasindustrin offshore", skriver han.

Som bolaget tidigare meddelat om föreligger det en risk att koncernen kommer att behöva vidta åtgärder för att stärka likviditeten under 2021 med anledningen av den utdragna marknadsnedgången.

"Med anledning av kreditinstitutens motvillighet att tillhandahålla finansiering till OSV-industrin, förväntas att eventuell ytterligare likviditet måste tillförsäkras genom kapitaltillskott", skriver vd.Direkt-SE