VIKING SUPPLY SHIPS: EMISSION TECKNADES 99% MED TECKNINGSRÄTT

2021-10-14 16:26:46

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Viking Supply Ships företrädesemission blev övertecknad och tecknades till cirka 98,6 procent med stöd av teckningsrätter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget tillförs cirka 101 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nettobeloppet från företrädesemissionen avses att användas till att säkerställa bolagets rörelsekapitalbehov vilket består i att i första hand återbetala aktieägarlån, inklusive upplupen ränta, och i andra hand finansiera negativa kassaflöden från verksamheten till och med den 31 december 2022 och i sista hand, i den mån överskott uppstår, för att positionera bolaget inför framtida möjligheter både inom existerande och nya verksamhetsområden.Direkt-SE