VICORE PHARMA: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -60,7 MLN KR 4 KV

2023-02-28 08:07:03

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Vicore Pharma redovisar ett resultat efter skatt på -60,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-80,4). Resultatet per aktie uppgick till -0:83 kronor (-1:12).

Nettoomsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -63,0 miljoner kronor (-81,1).

Styrelsen föreslår ingen utdelning för helåret 2022 i likhet med föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -100 miljoner kronor (-75,3) med likvida medel om 257 miljoner kronor (294) vid rapportperiodens utgång.

"Vi ser fram emot ett spännande 2023 med fokus på fas 2b Andas-studien, avslutande av Air- och Companion-studierna och med den första nya Atrag-substansen, C106, i klinisk fas", skriver Carl-Johan Dalsgaard i vd-ordet av bokslutet för 2022.Direkt-SE