Aktie Forskningsbolaget Vicore Pharma meddelar att den brittiska läkemedelsmyndigheten, MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) har tilldelat Vicore ett så kallat "Innovation Passport status" för bolagets läkemedel C21 vid idiopatisk lungfibros (IPF). Det framgår av ett pressmeddelande.

”Innovation passport” är det första steget till Innovative Licensing and Access Pathway (ILAP), vilken syftar till att påskynda tiden till marknaden och underlätta patienters tillgång till innovativa läkemedel, skriver bolaget.

”C21 uppfyller ILAP:s kvalificeringskriterier som ett innovativt läkemedel med en potentiell nytta för patienter med IPF, en sällsynt och livshotande sjukdom där det finns betydande patientbehov”, heter det vidare från Vicore.