VICORE PHARMA: DNB MARKETS SÄNKER RIKTKURS TILL 70 KR (98) (R2)

2023-03-01 15:28:47

(Korrigerar analyshus i stycke sex samt uppdaterar kursrörelse)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) DNB Markets sänker riktkursen för Vicore Pharma till 70 kronor från 98 kronor. Rekommendationen köp upprepas.

Det framgår av en analys.

Riktkurssänkningen sker mot bakgrund av en senare studiestart av Andas-studien än vad som tidigare förväntades. Studien väntas komma att påbörjas tidigt under 2024. DNB bedömer att den första potentiella lanseringen av läkemedelskandidaten C21 inom indikationen idiopatisk lungfibros (IPF) kan ske under senare delen av 2026 jämfört med tidigare bedömning vid 2025.

Den sänkta riktkursen tar också hänsyn till framtida kapitalanskaffningar samt potentiell utspädning från nya aktier.

Ett eventuellt marknadsgodkännande för C21 bygger på att Vicore Pharma kan upprepa resultaten från Air-studien i Andas-studien.

Storleken på Andas-studien väntas nu bli större än vad DNB tidigare hade räknat med. Detta faktum bedömer dock bankens analytiker vara positivt då bolaget om resultaten från studien utfaller positivt kan användas som underlag för ett påskyndat godkännande.

DNB räknar med att över 300 patienter kommer att inkluderas i Andas-studien. Utformningen väntas bli en dubbelblind placebokontrollerad studie. Banken förväntar sig att två olika doser av C21 kommer att undersökas vid sidan av en placebogrupp. Patienterna i studien väntas även få standardbehandling i form av Boehringer Ingelheims läkemedel Ofev och Vargatef (nintedanib) och Shionogis Pirespa (pirfenidone). Uppföljningstiden väntas bli 24 veckor. Det kan också tänkas finnas utrymme för en öppen förlängningsstudie. Som DNB har förstått det kommer Vicore Pharma att rekytera alla typer av IPF-patienter.

Vicore Pharma stiger under onsdagseftermiddagen med knappt 8 procent till 15:10 kronor.Direkt-SE