Aktie Viceroy Research menar att fastighetsbolaget SBB är en skulddriven förvärvare av hyrestillgångar som enligt hedgefonden är "oinvesterbart". Det skriver blankningsspecialisten i en rapport. SBB:s vd Ilija Batljan menar att det i det tysta pågår en blankarattack mot bolaget. 

”Viceroy anser att SBB är oinvesterbart. Vi anser inte att det är orimligt att SBB:s finansiella rapporter justeras ned för att återspegla resultaten i denna rapport och anser att det finns en betydande nedåtpotential för både aktier och obligationer när investerare anpassar sig till den inneboende risken med SBB”, skriver Viceroy.

Hedgefonden menar att SBB har ”hackat” sitt LTV (loan to value) genom hybridobligation för att finansiera säkerställda skulder och obligationer, och att 80 procent av bolagets vinst före skatt kan hänföras till orealiserade värdeförändringar.

”…kapitalstrukturen ger inte stöd för kassaflödesökning från intjäningen”, skriver Viceroy.

SBB:s aktier handlas synnerligen volatilt efter att Viceroy släppte sin rapport.  Vid 1330-tiden handlades D-aktien ner 3 procent medan B-aktien var upp 6 procent. 

Vd: Det pågår en dold blankarattack

SBB:s vd Ilija Batljan säger till Di att Viceroys rapport är ”skräp” och att han inte kommenterar sådant. 

Däremot menar Batljan att det pågår en samordnad blankningsattack mot SBB från flera hedgefonder. Detta trots att det inte finns några offentliga blankningsposter registrerade i Finansinspektionens register. Flaggningsgränsen är där 0,5 procent. 

Batljan säger till Di att det finns indikationer på att detta kan ha skett genom att blankningen gjorts i ett större antal mindre blankningsposter där varje enskild post ligger under flaggningsgränsen. 

”Det här är är förstås otroligt skadligt för svenska småsparare, som förlorat många miljarder kronor. Det skadar också tilltron till marknaden och börsen. Vi har indikationer på att stora hedgefonder använder sina finansiella muskler för att lura svenska småsparare, det är för jävligt”, säger Batljan till Di.