Riksbanken Inflationen måste ner skyndsamt och måluppfyllelsen får inte dröja för länge. Det sade vice Riksbankschef Per Jansson i SVT:s Morgonstudio.

”Jag är ändå hoppfull att vi snart kommer att kunna få effekter på inflationen”, sade han.

Per Jansson konstaterade att det finns en tudelning i svensk ekonomi där vissa företag som exporterar, exempelvis i industrin, hittills gått bra, medan man ser att tillväxten i inhemsk konsumtion, till exempel byggsektorn, mattas av.

Han sade att han känner att direktionen ”som grupp” är helt överens om att deras jobb är att få ner inflationen, ”man kan inte ha en inflation på 9 procent, det skadar svensk ekonomi varje dag”. Oenigheten handlade mer om hur räntehöjningarna skulle fördelas över tiden.

Inflationen var 2022 tre gånger värre än räntehöjningarna för ett genomsnittligt Stockholmshushåll, poängterade han och hänvisade till beräkningar som Riksbanken gjort.

”Inflationen är ett jätteproblem och ju mindre marginaler man har desto större är problemen”, sade Per Jansson.

Han sade också att Riksbanken följer problemen på den svenska fastighetsmarknaden noga och är redo att kliva in om det skulle behövas. Han noterade att Riksbanken i flera år varnat för att denna sektor är högt belånad.

Annika Winsth, chefekonom på Nordea, har varnat för att Riksbanken höjt räntorna för mycket och att det kommer att slå så hårt mot ekonomin att Riksbanken kommer att tvingas att sänka räntorna redan i början av nästa år.

”Det är inte alls vår plan”, sade Per Jansson och hänvisade till Riksbankens räntebana.

På måndag publicerar SCB april månads KPI-siffror.