Riksbanken Att reporäntebanan efter denna veckas möte inte längre är horisontell är en viktig förändring. Det sade vice riksbankschef Henry Ohlsson till reportrar efter ett föredrag på fredagsförmiddagen.

Han kallade det ”en uppenbar signal” på var penningpolitiken är på väg.

Eftersom protokollet från denna veckas Riksbanksmöte inte släppts sade Henry Ohlsson att han endast svarade utifrån huvudspåren i den penningpoliska rapporten. Däremot påpekade han att det inte var några reservanter vid denna veckas möte där räntebanan drar upp från noll under 2024. Prognosen är att reporäntan höjs under senare delen av 2024.

Riksbankens prognos om att innehavet av räntepapper kommer att vara ungefär oförändrat under 2022 upprepades.

”Vi har tagit ett konkret beslut avseende obligationsköpen under det första kvartalet 2022”, sade Henry Ohlsson.

Han angav att Riksbanken i november 2020 fattade ett rambeslut för ett helt år framåt medan rådande planer alltså endast gäller för det första kvartalet. Utifrån hur läget ser ut kommer Riksbanken bereda och återkomma med konkreta planer runt obligationsköp för resterande delen av 2022.

Enligt KI:s barometer för november fortsatte hushållens förväntningar på inflationen om ett år upp till 6,5 procent från 5,8 respektive 5,1 procent två föregående månader.

Henry Ohlsson kallade denna indikation på inflationsförväntningarna som en del i ett stort pussel.

”Alla mätningar över inflationsförväntningarna är viktiga för oss. Inflationsförväntningarna är väldigt viktigt för trovärdigheten för penningpolitiken”, sade han,

Prosperas enkät pekar samtidigt inte mot tendenser om att inflationsförväntningarna dragit uppåt kraftigt.

”De allra flesta aktörer utgår från att inflationsmålet vid 2 procent kommer att hålla”, sade han.