Riksbanken Att Henry Ohlsson lämnar Riksbankens direktion väntas inte få några större effekter på penningpolitik i närtid, enligt bedömare. Torbjörn Isaksson på Nordea konstaterar att Ohlsson har förespråkat en aktiv penningpolitik under de senaste åren, och varit en duva när inflationen varit låg men hök när den varit hög.

Det senaste året har han varit i det hökaktiga lägret och till och med övervägt en höjning mellan de schemalagda mötena, även om han inte gjort någon formell reservation.

”Direktionen kommer att bli mindre hökaktig utan Ohlsson. Men det finns en konsensus inom direktionen om att bekämpa och ha starkt fokus på inflationen. Därmed kommer det inte ha någon större inverkan på utsikterna för penningpolitiken”, skriver han.

Carl Nilsson och Glenn Nielsen på Swedbank noterar också att Ohlsson utmärkt sig som den mest hökaktiga ledamoten i direktionen. Även om han inte haft avgörande inflytande på besluten så har han varit viktig i att luta direktionen åt större höjningar än väntat det senaste året.

Givet detta är beskedet att han inte deltar vid mötena i april och juni något duvaktigt, och uppåtriskerna för styrräntan mindre uttalade än tidigare.

”Men just nu håller vi fast vid vår prognos om att Riksbanken höjer med 50 punkter i såväl april som juni”, skriver de.

Vice riksbankschef Henry Ohlsson stannar i direktionen till halvårsskiftet men kommer inte att delta vid de penningpolitiska mötena i april och juni.

Riksbanksfullmäktige ska i april ta ställning till om en rekryteringsprocess för att tillsätta en ny ledamot ska påbörjas. Senast 2028 ska direktionen bara ha fem ledamöter.