Viaplay Group bekräftar mål, tecknar Pickbox NOW-avtal och utser nya ledande befattningshavare

2022-11-09 12:00:00
  • Långsiktiga strategiska mål och helårsmål för 2022 bekräftade
  • Helårsmål för 2023 presenteras
  • Viaplay Select-avtal tecknat med Pickbox NOW i sju europeiska länder
  • Förändringar sker i den operationella modellen och koncernledningen

Viaplay Group håller idag sin kapitalmarknadsdag 2022 i Stockholm från 14:00 CET - vänligen registrera här (https://reg.vvenues.com/viaplaygroup-cmd/) för att medverka fysiskt eller virtuellt. Bolaget bekräftar sina långsiktiga strategiska mål och helårsmål för 2022, och presenterar nu målen för 2023. Förändringar sker i den operationella modellen samt koncernledningen för att återspegla koncernens expansion, och för att möjliggöra ännu mer fokus på att växa kundbasen i varje etablerad lokal marknad. Viaplay har också signerat ett avtal med Pickbox NOW för att göra sitt innehåll tillgängligt på ytterligare sju europeiska marknader genom det brandade innehållskonceptet Viaplay Select.

Viaplay Groups bekräftade långsiktiga strategiska mål och helårsmål för 2022 uppdaterades nyligen i samband med Kv3-rapporten. Målsättning för abonnenttillväxt, försäljningstillväxt, lönsamhet och skuldsättning hittas här (https://www.viaplaygroup.com/sv/news/news-releases/kv3-2022-kvartalsrapport-januari-september-2061769), vilka reflekterar kortsiktiga förändringar i bolagets prestation och operationella miljö, liksom mindre förändringar av 2025 outlook.

Koncernens internationella verksamheter presterar bättre än plan, medan kortsiktiga utmaningar adresseras i de nordiska marknaderna. Koncernens mål för 2023 är att koncernens försäljning växer med 24-26 % på organisk basis, och att den nordiska försäljningen växer med 12-15 % på organisk basis. Antalet betalande Viaplay-abonnenter förväntas växa med 23 % från cirka 7,3 miljoner vid slutet av 2022 till cirka 9 miljoner vid slutet av 2023, varav 5 miljoner abonnenter förväntas i Norden, och 4 miljoner abonnenter på koncernens internationella marknader.

Viaplay är idag tillgänglig direkt-till-konsument i 11 europeiska länder och lanserar i USA och Kanada i februari respektive mars. Inga fler direkt-till-konsument-marknader förväntas att lanseras under 2023.

Under 2023 förväntas Viaplay Group leverera ett rörelseresultat (EBIT) på cirka 1,2-1,35 Mdkr för sin nordiska verksamhet; en förlust på cirka 1,0-1,1 Mdkr för sina internationella verksamheter; och ett resultat från intressebolag på cirka 300-350 Mkr från sitt 50 % innehav i Allente.

Viaplay Group förväntar sig en negativ förändring på cirka 2 Mdkr i rörelsekapital under 2023, vilket reflekterar de pågående investeringarna i innehåll och teknologi, såväl som valutaeffekter. Liksom tidigare kommer koncernen från tid till annan att överstiga sitt mål om 2,5 gånger nettoskuld i förhållande till rullande 12 månaders EBITDA och är fullt finansierad för expansionen, med visibilitet över sina väsentliga kostnader. Koncernen har initierat ett större program med kostnadsbesparingar och fördröjda investeringar för att möta nuvarande utmaningar.

Ett avtal har tecknats med den europeiska streamingoperatören Pickbox NOW för att göra Viaplay Select tillgängligt i Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Slovenien. Viaplay Select är ett kurerat erbjudande av Viaplay Originals och tredjepartsinnehåll som tillgängliggörs för distributionspartners för en fast avgift. Som en följd blir Viaplay Select nu tillgängligt på 18 marknader i Europa, Asien, Australien och Latinamerika.

Viaplay Groups justerade operationella modell adderar fyra regioner till bolagets nuvarande funktionella setup. I och med detta har Kim Poder utsetts till EVP & Chief Commercial Officer för koncernens nordiska verksamheter; Alexander Bastin till EVP & Chief Commercial Officer för koncernens baltiska, polska och nederländska verksamheter; Matthew Hooper till EVP & Chief Commercial Officer för de brittiska verksamheterna; och Vanda Rapti till EVP & Chief Commercial Officer för Nordamerika och Viaplay Select.

Anders Jensen, VD och koncernchef, Viaplay Group: "Vi bekräftar idag våra mål för 2022 och 2025, vilket visar de betydande framstegen vi redan gjort, samt koncernens stora potential. Vi har kommit långt sedan vi 2020 lanserade vår femårsstrategi och våra mål. Efter endast två år är vi redan mer än halvvägs mot vårt mål på 12 miljoner Viaplay-abonnenter. Vår internationella expansion ligger före plan och vi förväntar oss att nå lönsamhet för de internationella verksamheterna sammanslaget under 2024 - ett år före plan. Vi har precis lanserat i Storbritannien och lanserar i USA och Kanada under de kommande månaderna. Det är tre mogna marknader där vi har skräddarsydda innehållserbjudanden och behöver relativt små marknadsandelar för att generera vinst.

"Tillägget av sju nya europeiska marknader för Viaplay Select visar att vi kan tjäna på vårt innehåll och bygga vårt varumärke på marknader där vi just nu inte planerar att erbjuda Viaplay direkt-till-konsument. Samtidigt implementerar vi ett program med kostnadsbesparingar och fördröjda investeringar för att möta det utmanande valutaläget på grund av inflation i våra inköpskostnader för innehåll i amerikanska dollar, samt påverkan av ett svagare makroekonomiskt läge. Vi är fortsatt fullt finansierade för vår expansion, justerar vår operationella modell och har tillsatt ledande kommersiella befattningshavare för våra marknader så att vi fullföljer våra regionala utvecklingsplaner och kommer ännu närmare våra kunder, medan vi säkerställer de operationella fördelarna av en plattformsbaserad verksamhet. Allt som allt växer populariteten och attraktionen av Viaplay. Vi har attraktiva priser och skräddarsydda erbjudanden som innebär att vi är välpositionerade för att leverera på våra strategiska mål och bygga en hållbar leverantör av underhållning."

****

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Viaplay Group AB (publ) är den internationella underhållningsleverantören. Vår streamingtjänst Viaplay finns på direkt-till-konsument-basis i alla nordiska och baltiska länder, Polen, Nederländerna och Storbritannien, och vi expanderar snabbt med lansering i USA och Kanada under 2023. Varje dag underhåller vi miljoner av kunder med vårt unika innehållserbjudande, vilket inkluderar hyllade Viaplay Originals och en unik uppsättning av premium direktsänd sport. Dessutom blir Viaplays berättande tillgängligt till partners runt om i världen genom det innovativa brandade innehållskoncept Viaplay Select. Från streaming till TV-kanaler, radiostationer och produktionsbolag, är vårt syfte att förmedla berättelser, beröra människor och vidga perspektiv. Viaplay Group är noterat på Nasdaq Stockholm (`VPLAY B').

Kontakta oss:
press@viaplaygroup.com(eller Nicholas Smith, Senior Communications Manager: +46 73 699 1700)
investors@viaplaygroup.com(eller Matthew Hooper, Chief Corporate Affairs Officer: +44 7768 440 414)

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr (https://www.flickr.com/photos/nentgroup)

Följ oss:
viaplaygroup.com (https://www.viaplaygroup.com/) / LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/viaplaygroup/) / Twitter (https://twitter.com/viaplaygroup) / Instagram (https://www.instagram.com/viaplaygroup/) / Facebook (https://www.facebook.com/viaplaygroup)

Dataskydd:
För att läsa mer om Viaplay Group och dataskydd, klicka här (https://www.viaplaygroup.com/about/data-privacy)

Cision