I annonssamarbete med COEGIN PHARMA

ANNONS Det nordiska bioteknikbolaget Coegin Pharma har med sin unika, terapeutiska plattform – baserad på 30 år av framgångsrik forskning – en stark pipeline inom bland annat hud- och blodcancer. Nu ska en kombinerad fas I/II studie inom aktinisk keratos ta bolaget till nästa nivå. Och utsikterna är goda.

Coegin Pharma utvecklar läkemedelskandidater med målinriktning mot ett selektivt hämmande av nyckelenzymet cPLA₂α – ökänd för sin inblandning i inflammatoriska sjukdomar, cancer och fibros. Och med 30 års solid, framgångsrik forskning i ryggen är bolaget minst sagt säkra på sin sak. 

– Vi arbetar med extremt spännande möjligheter och utvecklar just nu läkemedel för hudcancer, blodcancer och kronisk njursjukdom. Vi har med andra ord en stark pipeline inom flera viktiga sjukdomsområden, som kan göra stor skillnad för miljontals människor, säger Tore Duvold, vd på Coegin Pharma. 

Studie om solskador

Med en unik biologisk verkningsmekanism – som uppvisat mycket lovande prekliniska och kliniska resultat – förbereder sig nu Coegin Pharma för en innovativ, kombinerad fas I/II-studie i behandlingen av aktinisk keratos (AK). 

– AK är ytliga solskador i hudens yttre lager som uppkommer på grund av att personen har exponerats för mycket sol under flera år. Sätts inte rätt behandling in i tid ökar risken för att AK utvecklas till en allvarlig form av hudcancer. Det här är mycket vanligt, särskilt bland människor över 50 år med ljus hud, säger Tore Duvold.

Se Tore Duvolds presentation på Småbolagsdagarna här 

Ett effektivt behandlingsalternativ
Hur ser behandlingsmetoderna för AK ut i dag? Tore Duvold berättar att det är vanligt att man fryser bort AK, vilket kan vara både obekvämt och ge synlig skada på huden. 

– Man kan också smörja huden med topikala läkemedel flera gånger dagligen, under en längre tid. Men, med vår läkemedelskandidat är målet att erbjuda ett effektivt och praktiskt behandlingsalternativ som har en kortare behandlingstid och färre biverkningar, säger Tore Duvold.  

Specialdesignad app ska minska sjukhusbesöken

I skrivandets stund väntar bolaget på ett godkännande från de danska myndigheterna att sätta igång med de kliniska studierna i behandling av AK. De planerar, som Tore Duvold själv beskriver det, att satsa stort i augusti:

– Tack vare våra digitala metoder och innovativa tillvägagångssätt sätts studiedeltagarna i centrum. De kommer att använda en specialdesignad app till mobilen, vilket bland annat skapar en mer lättillgänglig och effektiv kommunikation mellan läkare och patient vilket minskar sjukhusbesöken. 

Läs mer om Coegin Pharmas projektöversikt och milestoneplan här 

I och med att studien genomförs digitalt och är decentraliserad kan Coegin Pharma rekrytera patienterna inom loppet av några veckor. 

– Vår målsättning är att kunna genomföra studien under 2021 och presentera ett färdigt resultat under början av 2022. Blickar jag framåt är min förhoppning att Coegin Pharma inom fem år har ingått ett eller flera internationella partneravtal av betydlig storlek. Det här är början på spännande framtid för bolaget, avslutar Tore Duvold.  

Fakta
Coegin Pharma möter behovet av nya cancerterapier genom att erbjuda ett nytt tillvägagångssätt för behandling genom inhibering av enzymet cPLA2α, som spelar en nyckelroll vid cancer, inflammation och fibros. Bolaget driver utvecklingen fram till klinisk proof-of-concept. Målet är att utlicensiera läkemedelskandidaterna till internationella aktörer mot up-front betalning, milestones och royaltyintäkter när läkemedlet når marknaden. Läs mer på www.coeginpharma.com

Av: Coegin Pharma 

Detta är en annons från Coegin Pharma och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.