VETERANPOOLEN: STIGANDE OMSÄTTNING OCH RESULTAT 2 KV

2022-08-24 07:59:29

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Veteranpoolens nettoomsättning uppgick till 147 miljoner kronor under det andra kvartalet 2022 (114).

Det framgår av delårsrapporten.

Rörelseresultatet uppgick till 20,2 miljoner kronor (13,7), vilket gav en rörelsemarginal om 13,7 procent (12,0).

"Veteranpoolens andra kvartal 2022 präglades av fortsatt tillväxt och positiv utveckling. Vårt fokuserade arbete med att rekrytera medarbetare och utveckla relationer till fler kunder fortsatte på ett bra sätt under kvartalet", skriver vd Mats Claesson i rapporten.Direkt-SE