VETERANPOOLEN: RÖRELSERESULTATET BLEV 7,3 MLN KR 4 KV

2023-02-16 08:59:29

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bemannings- och tjänsteföretaget Veteranpoolens nettoomsättning uppgick till 111 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2022 (103).

Det motsvarar en omsättningstillväxt på 7,7 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol, enligt bokslutskommunikén.

Rörelseresultatet uppgick till 7,3 miljoner kronor (10,7), vilket gav en rörelsemarginal på 6,6 procent (10,4).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 16 bidragsgivare, var ett ebit-resultat på 13,7 miljoner kronor och en omsättning på 118 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt landade på 5,7 miljoner kronor (8,3) och resultatet per aktie blev 0:29 kronor (0:41).

"Under det fjärde kvartalet 2022 dämpades tillväxten något. En avsvalnad privatmarknad inom framförallt hantverk var en av de underliggande orsakerna", skriver vd Mats Claesson i rapporten.

Styrelsen föreslår för 2022 en utdelning på 2:00 kronor per aktie (3:00).


* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.Direkt-SE