VETERANPOOLEN: ÖKAT RÖRELSERESULTAT 3 KV, OMSÄTTNINGEN STEG 20%

2022-11-23 07:58:28

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bemannings- och tjänsteföretaget Veteranpoolens nettoomsättning uppgick till 134 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2022 (112).

Det motsvarar en tillväxt om 20,2 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol, enligt delårsrapporten.

Rörelseresultatet förbättrades till 19,4 miljoner kronor (14,7), vilket gav en rörelsemarginal om 14,4 procent (13,2).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 11 bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på 17,8 miljoner kronor och en omsättning på 135 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt landade på 15,3 miljoner kronor (11,7).

"Arbetet med att utveckla fler kundrelationer fortsatte på ett bra sätt under perioden. Inom segmentet tjänster till privatkunder var utvecklingen god inom kategorin Hjälp-i-hemmet men något avmattad inom kategorin Hantverk", skriver vd Mats Claesson i rapporten.

Han uppger vidare att segmentet tjänster till företag fortsatte utvecklas på ett bra sätt under perioden. Fler och fler företag vänder sig till Veteranpoolen för att få stöd vid arbetstoppar eller för att snabbt få tillgång till motiverad personal med rätt kompetens och erfarenhet, enligt vd:n.


* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.Direkt-SE