Vetas sparkar 1 400 personer

Publicerad 2012-08-22 12:04

Det danska vindkraftsbolaget Vestas Wind Systems redovisade ett definitivt ebit, exklusive jämförandestörande poster, för det andra kvartalet 2012 på 40 miljoner euro (77), vilket var vad som redovisades preliminärt den 31 juli.

Bolagets rapport tolkades ursprungligen positivt då aktien steg runt fem procent i den inledande handeln. Reuters tar fasta på att bolaget upprepade huvuddragen i sin helårsprognos för 2012. Bolaget upprepade sina prognoser om ett positivt kassaflöde för helåret och en rörelsemarginal efter avskrivningar, ebit, på 0-4 procent före engångsposter.

Glädjen blev dock kortvarig då aktiekursen under förmiddagen föll tillbaka och handlades under nollstrecket vid 12-tiden.

 

Vestas Wind Systems meddelar i samband med halvårsrapporten att antalet anställda vid kommande årsskifte väntas vara cirka 19.000, ned från tidigare spådda 20.400 anställda.

Det skriver Bloomberg News.

Som en effekt av personalminskningen spår Vestas att dess fasta kostnader kommer att minska med mer än 250 miljoner euro, en kostnadsminskning som spås få full effekt från och med slutet av 2012. Som jämförelse omsatte bolaget 1.611 miljoner euro under det andra kvartalet, en siffra som meddelades preliminärt den 31 juli och fastställdes i onsdagens rapport.

Utsikterna för leveranser under 2012 skruvas ned till 6,3 från tidigare prognostiserade 7 gigawatt. Sänkningen är en konsekvens av ett lågt orderintag under det första halvåret 2012.

Även prognosen för årets investeringar sänks, till 450 miljoner euro från tidigare 550 miljoner euro.