Aktie Vestums aktier har godkänts för handel på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel där är planerad till tisdagen den 13 december 2022 och sista handelsdag på handelsplattformen Nasdaq First North förväntas således vara den 12 december.

Det framgår av ett pressmeddelande i spåren av bolagets tidigare aviserade planer på att flytta till huvudlistan.

”Genom noteringen på Nasdaq Stockholm ges bättre förutsättningar för långsiktigt värdeskapande för våra aktieägare samtidigt som Vestum tar ytterligare kliv mot att bli Nordens ledande industrikoncern inom samhällsviktig infrastruktur”, kommenterar vd Conny Ryk enligt pressmeddelandet.

I sin rapport för det tredje kvartalet skrev Vestum att arbetet med det tidigare annonserade listbytet till Nasdaq Stockholm ”gått in i slutfasen”.