Vestas vände till vinst

Publicerad 2007-11-20 09:28

Det danska vindkraftsbolaget Vestas Wind Systems redovisar ett rörelseresultat för helåret 2006 på 201 miljoner euro vilket kan jämföras med resultatet -116 motsvarande period förra året.

Resultat före skatt blev 161 miljoner jämfört med -158 motsvarande period förra året och en försäljning på 3.854 miljoner vilket ska jämföras med 3.583 från förra året.

Det kan också ställas mot bolagets egna preliminära siffror som släpptes i början av februari månad.

Rörelseresultatet angavs då till 200 miljoner euro och omsättningen till 3.850 miljoner euro.

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 127 miljoner (-46).

Försäljningen för kvartalet blev 1.397 miljoner euro (1.472), vilket kan jämföras med SME:s snittprognos om 1.402 miljoner.

För 2007 upprepas förväntningarna om en rörelsemarginal på 7-9 procent och en omsättning på 4,5 miljarder euro.

För 2008 kvarstår förväntningarna om att rörelsemarginalen ska förbättras till 10-12 procent.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2006 (0). Analytiker hade i snitt räknat med en utdelning på 0:02 euro per aktie, enligt SME Direkts sammanställning.

(Nyhetsbyrån Direkt)