Rapport Det danska vindkraftsbolaget Vestas vände till förlust under det tredje kvartalet samtidigt som omsättningen sjönk rejält. 

Vestas redovisar ett rörelseresultat på -114 miljoner euro för det tredje kvartalet 2022 (199).

Nettoomsättningen sjönk till 3.913 miljoner euro (5.538).

Nettoresultatet minskade till -147 miljoner euro (115).

Orderingången mätt i valuta backade till 2,0 miljarder euro (3,0) och mätt i megawatt till 1.895 megawatt (3.727).

”I tredje kvartalet 2022 fortsatte Vestas att öka det genomsnittliga försäljningspriset på våra vindenergilösningar och byggde ytterligare momentum inom havsbaserad vindkraft, även om geopolitisk osäkerhet och hög inflation påverkade genomförandekostnader och aktivitetsnivåer i vindkraftsbranschen”, uppger vd Henrik Andersen i delårsrapporten.

Sänker flera helårsprognoser

Vestas sänker flera av sina prognoser för helåret 2022 till följd av att affärsmiljön i det tredje kvartalet präglades av fortsatt instabilitet i leverantörskedjan och en kostnadsinflation som inte avtog.

Det framgår av delårsrapporten för det tredje kvartalet där Vestas även nämner att förseningar i projektleveranser leder till högre kostnader för att leva upp till åtaganden gentemot bolagets kunder.

Vestas bedömer nu att intäkterna för helåret 2022 kommer att landa i intervallet 14,5-15,5 miljarder euro, vilket kan jämföras med tidigare prognos om 14,5-16,0 miljarder euro.

Utsikterna för den justerade rörelsemarginalen sänks till cirka -5 procent, jämfört med tidigare prognos som var intervallet -5 till 0 procent.

För serviceintäkterna spås nu minst 20 procents tillväxt, vilket är högre än tidigare prognos om minst 10 procents tillväxt. Prognosen för den justerade rörelsemarginalen för service sänks dock till cirka 22 procent, från tidigare prognos om cirka 23 procent.

De totala investeringarna spås av bolaget uppgå till 850 miljoner euro för helåret, jämfört med tidigare prognos om cirka 1 miljard euro.