VESTAS: RIVALEN NORDEX OMSÄTTNING 1 KV LÅNGT UNDER FÖRVÄNTAN

2022-06-21 08:28:26

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) En av danska Vestas främsta konkurrenter, tyska Nordex, hade en svår start på 2022. Det framgår enligt Marketwire av bolagets rapport för det första kvartalet, som skulle ha offentliggjorts i början av maj men försenades på grund av hackarangrepp.

Nordex försäljning i kvartalet uppgick till 933 miljoner euro, att jämföra med 1.251 miljoner euro motsvarande kvartal i fjol. Förväntningarna enligt två analytiker Bloomberg tillfrågat var en omsättning på 1.250 miljoner euro.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ebitda, var -88,9 miljoner euro att jämföra med ett positivt resultat på 10,4 miljoner motsvarande kvartal förra året.

"Starten på 2022 har varit svår och har definitivt visat sig vanskligare än någon kunnat vänta sig. Det är betydande störningar i leveranskedjorna och kostnadssituationen är fortsatt volatil", sade Nordex vd José Luis Blanco i en kommentar.

Han tillade dock att den underliggande verksamheten trots svårigheterna fortsätter att utvecklas väl och att orderingången har ett gott momentum.

"En förbättring av våra priser bör stötta förbättringen av marginalerna fram emot vår medellånga strategiska målsättning om en ebitda-marginal på 8 procent", kommenterade han vidare.

Under årets första kvartal installerade Nordex 197 vindkraftverk i tolv olika länder med en samlad kapacitet på 867 MW. Under motsvarande kvartal i fjol installerade företaget 381 vindkraftverk i 19 länder.Direkt-SE