Rapport Det danska vindkraftbolaget Vestas Wind redovisar ett rörelseresultat på 34 miljoner euro för det andra kvartalet 2020. Analytikerna förväntningar låg på ett rörelseresultat om 115 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning.

Justerat ebitda blev 188 miljoner euro, mot väntat 261 miljoner euro.

Nettoomsättningen uppgick till 3.541 miljoner euro. Analytikernas förväntningar på nettoomsättningen låg på 2.582 miljoner euro, enligt Infronts sammanställning.