Starkt resultat av Vestas

Publicerad 2016-08-18 09:06

RapportUPPATERAD Det danska vindkraftsbolaget Vestas redovisar ett mycket starkt rörelseresultat för andra kvartalet – på 399 miljoner euro. Analytikerna hade väntat sig ett rörelseresultat på 202 miljoner euro. Aktien rusade på morgonen 10 procent på Köpenhamnsbörsen.

Nettoomsättningen uppgick till 2 557 miljoner euro. Analytikernas förväntningar på nettoomsättningen låg på 2 037 miljoner euro, enligt SME Direkt.

Vestas Wind Systems bruttomarginal under det andra kvartalet var exceptionellt stark och den ska inte ses som någon ny normalnivå för lönsamheten framöver.

Det säger Vestas vd Anders Runevad till Ritzau Finans, efter att ha presenterat siffror för ett, som han själv kallar, ”riktigt, riktigt bra” kvartal.

Bruttomarginalen steg till 24,3 procent under andra kvartalet (18,0). Det var klart högre än analytikernas snittestimat, som låg på en bruttomarginal på 18,6 procent, enligt SME Direkt.

”Det här är inte en ny `run rate´ (standardnivå, reds anm) för marginalerna på kvartalsbasis. Det här handlar naturligtvis om en särdeles gynnsam projektmix i kvartalet, och det är en stor effekt av ytterligare volymer och felfri exekvering”, säger den svenska Vestas-chefen och fortsätter:

”Så det ska inte ses som en ny normal nivå för bruttomarginalen, men ett riktigt, riktigt bra kvartal.”

Vidare uppger Anders Runevad att han ser ett mycket hektiskt andra halvår i USA för bolaget. Vestas har tillräckligt med kapacitet i USA och kan skala upp eller ned.

Vestas rusade omkring 10 procent på Köpenhamnsbörsen i torsdagens tidiga handel efter sin starka rapport.

Vestas Wind Systems höjer nu prognoserna för helåret 2016 och spår att försäljningen ska uppgå till minst 9,5 miljarder euro, mot tidigare prognos på minst 9,0 miljarder. Rörelsemarginalen (ebit) väntas nu bli minst 12, procent, att jämföra med tidigare bedömning om en ebit-marginal 2016 på minst 11 procent.

Även prognosen för det fria kassaflödet höjs, till minst 800 miljoner euro, inklusive förvärvet av Availon Holding, från tidigare minst 600 miljoner.

Vestas Wind Systems lanserar nu ett program för återköp av egna aktier värt 400 miljoner euro.

Programmet löper från och med i dag till den 30 december 2016.

I slutet av förra året lanserade Vestas ett återköpsprogram med ett värde på 150 miljoner euro.

 

image

 

Källa: Infront