Rapport Bilsäkerhetsföretaget Veoneer redovisar ett rörelseresultat om -104 miljoner dollar för det första kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med -85,5 miljoner dollar enligt Infronts sammanställning av nio prognoser.

Resultatet före skatt landade på -100 miljoner dollar för det första kvartalet. Väntat var -88,7 miljoner dollar.

Försäljningen uppgick till 419 miljoner dollar. Analytikerna hade i snitt väntat sig 412 miljoner dollar.

Det operativa kassaflödet uppgick till -110 miljoner dollar under kvartalet, en försämring jämfört med motsvarande period i fjol då kassaflödet var -9 miljoner dollar.