Veoneer samarbetar med Baraja för att leverera Spectrum-Scan LiDAR till nästa generation autonoma fordon

2021-07-19 08:30:00

Enligt det icke-exklusiva avtalet kommer Veoneer utveckla, marknadsföra och integrera en skalbar spektrum-scanningsplattform från Baraja till fordonsindustrin.

Veoneer valde att samarbete med Baraja efter omfattande tester, där Baraja erbjuder robust teknologi och en plan för att ta fram mycket små lidarlösningar som möjliggör fordonsintegration.

Barajas spektrumskanningslidar kopplar samman en laser, som har justerbar våglängd, med en prismaliknande optik som leder ljuset i olika riktningar, vilket erbjuder en högre tillförlitlighet till en lägre kostnad. Barajas RMCW-teknologi erbjuder industriledande störningsreduktion och momentan mätning av hastighet, vilket skiljer den från traditionella Time-of-flight-lösningar.

"Veoneer är en naturlig partner för oss. Vår spektrumskanningsteknologi ska göra självkörning säkrare, mer tillgänglig och redan idag redo för nästa generation fordon. Genom att kombinera vår teknologi med Veoneers omfattande erfarenhet inom fordonsdesign och plattformsintegration innebär detta samarbete att världsledande tillverkare av bilar kan erbjuda autonoma funktioner till fler människor," säger Federico Collarte, medgrundare och koncernchef för Baraja. 

Spektrumskanning möjliggör nivå 4, självkörning

Barajas spektrumskanningslidar omdefinierar hur autonoma fordon ser sin omgivning. Istället för att lita på ömtåliga rörliga delar och oscillerande speglar används spridande optik som skannar av omgivningen, vilket är betydligt mer tillförlitligt och robust än traditionell FMCW eller roterande LiDAR.

Barajas spektrumskanningslidar skapar högupplösta "pointclouds" som detekterar objekt med hög precision under fart och på mer än 250 m avstånd, samtidigt som den inte störs av andra sensorer eller ljuskällor. Teknologin är också mer tolerant mot faktorer som tidigare hindrat traditionella LiDAR system, såsom värme, stötar och vibrationer. Baraja har testat sin LiDAR i tuffa miljöer, från Australiens inland till arktisk tundra, för att försäkra sig om att den klarar olika väderförhållanden.

Denna teknologi kompletteras av Veoneers gedigna erfarenhet av att utveckla fordonsanpassade sensorlösningar till förarassistans och autonoma applikationer samt skapa nya system för LiDAR så att fordonstillverkarna ska kunna detektera och klassificera objekt snabbare och med mer precision.

 "Veoneer vill erbjuda säkra, robusta, högkvalitativa sensorlösningar till fordonstillverkare globalt. Efter omfattande undersökningar av 70 Lidar-företags teknologier globalt har vi kommit fram till att vi, som samarbetspartner till Baraja, kommer kunna erbjuda och integrera skalbara LiDAR-sensorer i framtida bilar till konkurrenskraftiga priser," säger Jan Carlson, ordförande, VD och koncernchef för Veoneer.

RMCW - Random Modulation Continuous Wave
FMCW - Frequency-Modulated Continuous Wave

För ytterligare information
Thomas Jönsson, EVP Communications & IR,
thomas.jonsson@veoneer.com,tel +46 (0)8 527 762 27

Veoneer, Inc. (NYSE: VNE and SSE: VNE SDB) är en världsledare inom fordonsteknik. Vi designar, tillverkar och säljer mjukvara, hårdvara och systemlösningar för passagerarsäkerhet, förarassistans, 'collaborative' och autonom körning till fordonstillverkare globalt. Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet. Huvudkontoret ligger i Stockholm och Veoneer har 7500 medarbetare i 11 länder. Under 2020 uppgick försäljningen till 1,37 miljarder USD. Veoneer, som bildades 2018, bygger på närmare 70 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonssäkerhet. Veoneer är noterat på New York Stock Exchange (NYSE: VNE) och Nasdaq Stockholm (SSE: VNE SDB).

Baraja bygger LiDAR för en autonom framtid. Med banbrytande Spectrum-Scan™ LiDAR-teknologin erbjuder Baraja ledande fordonstillverkare ett solitt system, en ny benchmark för precision och tillförlitlighet. Baraja grundades 2016 av telekomingenjörerna Federico Collarte och Cibby Pulikkaseril, som upptäckte ett sätt att använda optisk fiber och fotonik för att lösa problem LiDAR ställts inför.  Baraja stöds av Sequoia, Blackbird Ventures, Hitachi Construction Machinery och Main Sequence Ventures.

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag: I meddelandet finns uttalanden som inte är historiska fakta, utan framåtblickande, så som de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) "Private Securities Litigation Reform Act of 1995". I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter, händelser och utveckling så som Veoneer, Inc. eller dess ledning tror och antar kan inträffa i framtiden. Framåtblickande uttalanden grundas på nuvarande förväntningar, antaganden och tillgänglig data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro när vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Dock kan vi inte garantera att sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras eller visa sig vara korrekta, då framåtblickande uttalanden i sig beror på kända och okända risker och allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet avviker från det tilltänkta resultatet. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits, däribland generella ekonomiska förutsättningar och förändringar i den globala fordonsindustrin. För samtliga framåtblickande uttalanden i detta och i andra meddelanden åberopar vi det skydd som USA:s "Private Securities Litigation Reform Act of 1995" erbjuder. Förutom den skyldighet vi har enligt lag, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser.

Cision