I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons från Fisher Investments Norden Vid en första anblick kan passiv investering verka enkelt. Välj en eller flera fonder med låga avgifter som återspeglar ett brett marknadsindex, behåll dem för evigt och se hur pengarna växer. Tanken bakom passiv investering är logisk. Så länge du inte rör de investerade pengarna kommer din avkastning att likna det index du valt, minus eventuella avgifter, men de är vanligtvis små för denna typ av fonder.

Under längre perioder har marknadens avkastning varit ganska bra! Dessvärre uppnår de flesta inte denna typ av marknadslika avkastning eftersom det rent psykologiskt är betydligt svårare än vad folk tror att aldrig röra pengarna.

Tvättäkta passiva investerare – som sover gott om nätterna trots upp- och nedgångar på börsen – är sällsynta. Varför? Vi är mänskliga! Människor har känslor, och ohämmade känslor kan försvåra möjligheten att förbli en disciplinerad investerare.

Känslor och investeringar

En passiv strategi innebär en svår psykologisk utmaning för investerare. Att köpa en fond som återspeglar ett index och se din portfölj nå nya höjder på en marknad med låg volatilitet är enkelt. Den verkliga utmaningen kommer vid negativ marknadsvolatilitet, exempelvis på botten av en korrigering eller björnmarknad, när du tvingas se på medan värdet på ditt konto minskar varje dag. Det är sådana situationer som väcker ett behov att agera, sälja och ”stoppa blödningen”.

Det är också i dessa situationer som många investerare begår sina största misstag – felsteg som kan minska möjligheten att nå uppsatta investeringsmål.

Att tajma marknaden korrekt och konsekvent är mycket svårt. Nästan omöjligt. Investerare väljer ofta att lämna och återvända till marknaden vid fel tidpunkter. Eller att fokusera för mycket på en viss ”het” sektor eller del av marknaden just när resultaten når toppen. Att feltajma marknaden kan utgöra skillnaden mellan att gå i pension som planerat eller att tvingas vänta på pensionen i några år till.

DALBAR Inc. är specialiserat på marknadsanalys och genomför en årlig undersökning med titeln ”Kvantitativ analys av investeringsbeteende”. Undersökningen jämför avkastning för aktie- och räntemarknader med den genomsnittliga amerikanska fondinvesterarens avkastning under de senaste 25 åren.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Aktiemarknaden mäts med S&P 500 – ett amerikanskt aktieindex som består av stora bolag. 2018 års upplaga av undersökningen visade att den genomsnittliga fondinvesteraren hade en avkastning på 7,9 procent per år jämfört med 9,7 procent för S&P 500 – en skillnad på nästan 2,0 procent. 2 procent låter kanske inte som hela världen för somliga, men Bevis 1 visar hur stor effekt 2 procent kan ha över tid.

Källa: ”Quantitative Analysis of Investor Behavior, 2018”, DALBAR, Inc. www.dalbar.com. FactSet, per 2018-04-06. Avkastning för indexet Barclays US Aggregate Government Treasury (amerikanska statsobligationer) från 1992-12-31 till 2017-12-31. Studien ovan hänvisar till amerikanska dollar. Valutafluktuationer mellan den amerikanska dollarn och det brittiska pundet kan leda till högre eller lägre avkastning, och andra beskrivna egenskaper.

DALBAR förklarar sviktande resultat för långsiktiga investeringar med ”psykologiska faktorer” som kan resultera i feltajmade investeringsbeslut. När dessa psykologiska faktorer börjar få fäste begår investerare misstag. De köper dyrt och säljer billigt. En passiv investerare måste ha nerver av stål för att stå emot de känslostormar som aktiemarknaden orsakar.

Jakten på större avkastning

Enligt DALBAR ägs samtliga aktiefonder i genomsnitt i fyra år. För att en passiv investeringsstrategi ska fungera bra går det inte att byta strategi vart fjärde år. Men stolthet kan göra det frestande att byta strategi. Många sätter stort värde i att själva kunna förvalta sin ekonomi på ett framgångsrikt sätt. I ett försök att uppnå bättre resultat och större prestige byter investerare ofta till index som presterar bättre.

Tänk dig en investerare på 1990-talet som bestämmer sig för att investera passivt i MSCI EAFE, ett index som återspeglar marknader i industriländer utanför USA. När det sena 1990-talet närmade sig kanske personen i fråga noterade att amerikanska it-bolag gjorde väldigt bra ifrån sig och flyttade sina investeringar till NASDAQ – ett amerikanskt index med teknikfokus. Detta byte var sannolikt lyckat till en början, men så småningom störtdök den amerikanska tekniksektorn och investeraren hade fått se portföljens värde dala. Genom att skifta fokus i hopp om större avkastning på kort sikt hamnade investeraren sannolikt längre ifrån sina långsiktiga investeringsmål.

Mänskligt beteende när det gäller ekonomi visar att den mänskliga hjärnan inte är anpassad för att hantera den volatilitet det innebär att äga aktier. Att köpa och sedan glömma sin investering kan verka enkelt i teorin – men girighet och rädsla är en investerares värsta fiender när det gäller att förvalta sina egna pengar. Till och med branschfolk som vet att volatilitet på marknaden är normalt kan bli distraherade under perioder med hög volatilitet och fatta förhastade beslut.

Vilken typ av investerare är du?

Kanske är du en mentalt stark investerare som kan lägga band på dina känslor, förbli disciplinerad och hålla fast vid en passiv investeringsstrategi. Om så är fallet – grattis! Om du kan hålla kursen är det troligt att du kommer göra bättre ifrån dig än många andra investerare.

Men för de allra flesta är en passiv investeringsstrategi bara en bra idé i teorin – av den enkla anledning att vi alla är mänskliga. Utan tillräcklig disciplin och rådgivning som kan hjälpa dig att förbli disciplinerad kan du bli ett offer för grundläggande mänskliga känslor som girighet och rädsla. Dessa nedärvda känslor gör det allt annat än enkelt att investera passivt.

Av: Fisher Investments Norden

Det finstilta:

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority (FCA, referensnr 191609) och är registrerat i England (organisationsnr 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt huvudkontor på 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited delegerar portföljförvaltningsfunktionerna till sitt moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, är etablerat i USA och står under tillsyn av Securities and Exchange Commission i USA. Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.