Aktie Velvet Cichlids har beslutat att inte fullfölja uppköpserbjudandet på Sleep Cycle. Det framgår av ett pressmeddelande.

I december lade Velvet Cichlid ett kontantbud om 42,50 kronor per aktie på Sleep Cycle. Vid utgången av acceptfristen den 31 januari 2023 hade erbjudandet accepterats till motsvarande cirka 10,9 procent av de utestående aktierna i Sleep Cycle. Sedan erbjudandets offentliggörande har budgivaren därutöver förvärvat 361 589 aktier i Sleep Cycle till priser som inte överstiger priset i erbjudandet.

Budgivaren kontrollerar därmed sammanlagt 14 189 464 aktier i Sleep Cycle, motsvarande cirka 69,9 procent av de utestående aktierna i Sleep Cycle.

Fullföljandet av erbjudandet är bland annat villkorat av att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att budgivaren blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Sleep Cycle (efter full utspädning).

Men, i och med att sagda villkor inte har uppfyllts, har budgivaren beslutat att inte fullfölja erbjudandet, heter det.

Efter en dryg halvtimmes handel på torsdagen var aktien ned 0,5 procent till 38,40 kronor.