VEF: TECKNINGSKURS I RIKTAD EMISSION 4:27 KR/A, RABATT CA 5%

2021-08-25 06:46:15

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) VEF meddelar att teckningskursen blev 4:27 kronor per aktie i den riktade emission om cirka 207,3 miljoner aktier som aviserades på tisdagskvällen.

Teckningskursen i den riktade nyemissionen innebär en rabatt om cirka 4,9 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 24 augusti 2021 och 2,3 procent jämfört med den 10-dagars volymviktade genomsnittskursen (VWAP).

Det framgår av ett pressmeddelande.

Genom den riktade nyemissionen, som var kraftigt övertecknad, tillförs VEF cirka 885 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Investerare i nyemissionen utgörs av ett antal nya och existerande svenska och internationella institutioner inklusive Acacia Partners, Fidelity Management & Research Company LLC, Highclere International Investors LLP, Robeco samt Swedbank Robur Fonder.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning om cirka 19,9 procent av antalet stamaktier röster i bolaget.Direkt-SE