Aktie Investmentbolaget VEF redovisar ett substansvärde per aktie på 3:82 kronor vid utgången av det fjärde kvartalet 2022.

Jämfört med motsvarande period för ett år sedan har substansvärdet per aktie minskat med 42,1 procent (31 december 2021: 6:61).

”Vi stänger fjärde kvartalet 2022 med ett substansvärde per aktie om 3:82 kronor, ned 20 procent mot föregående kvartal och ner 42 procent mot föregående år. Det totala substansvärdet vid utgången av kvartalet var 382 miljoner dollar, ned 14 procent mot föregående kvartal och ned 50 procent på ett år. Den bidragande orsaken till valutakursdifferensen under kvartalet var kronans förstärkning på 8 procent jämfört med dollarn”, skriver vd Dave Nangle, i rapporten.