VEF: SUBSTANSVÄRDE 3:82 KR/AKTIE 31/12

2023-01-25 08:13:19

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investmentbolaget VEF redovisar ett substansvärde per aktie på 3:82 kronor vid utgången av det fjärde kvartalet 2022. Jämfört med motsvarande period för ett år sedan har substansvärdet per aktie minskat med 42,1 procent (31 december 2021: 6:61).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 17 bidragsgivare, låg på ett substansvärde per aktie om 4:86 kronor vid utgången av det fjärde kvartalet 2022.

"Vi stänger fjärde kvartalet 2022 med ett substansvärde per aktie om 3:82 kronor, ned 20 procent mot föregående kvartal och ner 42 procent mot föregående år. Det totala substansvärdet vid utgången av kvartalet var 382 miljoner dollar, ned 14 procent mot föregående kvartal och ned 50 procent på ett år. Den bidragande orsaken till valutakursdifferensen under kvartalet var kronans förstärkning på 8 procent jämfört med dollarn", skriver vd Dave Nangle, i rapporten.


*Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.Direkt-SE