VEF: NETTORESULTATET SJÖNK TILL 0,5 MLN USD 2 KV

2021-07-28 08:08:12

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investmentbolaget VEF, som är noterat på Nasdaq First North, redovisar ett nettoresultat för det andra kvartalet 2021 på 0,5 miljoner dollar (36,7).

Resultatet från finansiella tillgångar till marknadsvärde uppgick till 3,2 miljoner dollar (37,7).

Substansvärdet sjönk till 4:12 kronor per aktie från 4:24 kronor vid första kvartalets utgång, eller till 0:48 dollar per aktie från 0:49 dollar vid första kvartalet.Direkt-SE