VEF: AVSER GÖRA RIKTAD NYEMISSION UPP TILL CA 207 MLN AKTIER

2021-08-24 17:49:20

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investmentbolaget VEF avser genomföra en riktad nyemission upp till cirka 207 miljoner aktier genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande. Nyemission riktar sig till svenska och internationella institutionella investerare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Bolaget avser att använda den förväntade nettolikviden från transaktionen för värdeskapande ändamål både inom och utanför den nuvarande portföljen samt fortsätta sitt investeringsmandat för att allokera kapital till de bästa och mest snabbväxande fintech-bolagen som är verksamma på tillväxtmarknader", heter det.

VEF förväntar sig att omkring hälften av nettolikviden kommer att allokeras till sina existerande innehav.

Nyemissionen motsvarar cirka 25 procent av antalet aktier innan kapitalanskaffningen.Direkt-SE