Vedtægtsændringer

2021-07-27 11:43:09
Meddelelse nr. 30/2021          27. juli 2021
Vedtægtsændringer


Selskabsmeddelelse


Der henvises til meddelelse nr. 26/2021 af 15. juni 2021 og meddelelse nr. 28/2021 fra 28. juni 2021. Ændringerne i Columbus A/S’ vedtægter som følge af henholdsvis fusionen af Columbus A/S og Columbus M3 Danmark ApS samt bestyrelsesbeslutning om udstedelse af warrants i medfør af den bemyndigelse, der er indeholdt i vedtægternes pkt. 5.1. er d.d. registeret i Erhvervsstyrelsen.

Der vedhæftes nye vedtægter.

Ib Kunøe                        Søren Krogh Knudsen
Bestyrelsesformand                KoncernchefKontakt for yderligere information:

Koncernøkonomichef, Hans Henrik Thrane, tlf.: +45 70 20 50 00

Vedhæftet fil


GlobeNewswire