Fedchefen Jerome Powell.

Fed På onsdag kväll svensk tid levererar amerikanska centralbanken Federal Reserve ett räntebesked. Ingen tror på någon ränteändring utan fokus riktas snarare mot besked om kommande nedtrappningar av stödköp som kan ge reaktioner på marknaden.  

Den oväntat starka uppgången i inflationen i USA kommer med all sannolikhet leda till att Federal Reserve på allvar börjar diskutera en kommande ”tapering” (nedtrappning av obligationsköpen) vid FOMC-mötet den 15-16 juni.

Men den oväntat svaga sysselsättningsutvecklingen innebär sannolikt att det denna gång stannar vid diskussioner, och att eventuella signaler dröjer till senare under sommaren/hösten.

Det framgår av prognoser från ett antal banker inför FOMC-mötet tisdag-onsdag.

”Fedledamöterna kan slutligen komma att börja ‘prata om att prata om’ tapering i deras tillgångsköp vid nästa veckas FOMC-möte. Men givet att aktuella data tyder på att ekonomin ännu är en ganska lång väg från ‘substantiella ytterligare framsteg’ misstänker vi att taper inte kommer att inledas förrän i början av nästa år”, skriver Andrew Hunter, senior USA-ekonom på Capital Economics, i ett kundbrev.

Ett antal Fedledamöter, bland annat Robert Kaplan, Patrick Harker och Randall Quarles, har den senaste tiden talat om att det är dags att börja tänka på tapering, något som kan te sig naturligt givet de senaste månadernas kraftiga uppgång i inflationen.

Men enligt majoriteten av Fedledamöterna handlar uppgången i inflationen till stor del om övergående faktorer, och i kombination med de senaste månadernas arbetsmarknadsbesvikelser lär det vara majoritetens uppfattning att ekonomin ännu inte har uppfyllt villkoret om de substantiella ytterligare framsteg som kommittén har satt upp för att börja signalera en neddragning av stimulansåtgärderna.

Vi föregående FOMC-möte, den 27-28 april, konstaterade Fedchefen Jerome Powell att den ekonomiska återhämtningen hade gått snabbare än väntat, men den var ännu ojämn och långt ifrån klar. Han sade också att inflationen sannolikt skulle stiga ytterligare en tid innan den åter dämpas.

Utöver den kortsiktiga uppgången, drivet av baseffekter, väntade Powell också ett visst uppåttryck på priserna av återhämtningen för konsumtionen när restriktionerna lättas, men även det väntades vara en övergående effekt, och en övergående uppgång i inflationen motiverar inte en mindre expansiv policy, enligt Fedchefen.

”Det är ännu inte tid för att ha en konversation om tapering”, sade han.

Vid FOMC-mötet i april pekade aktuell information mot att sysselsättningstillväxten hade börjat ta fart på allvar, i linje med förväntningarna. Marsrapporten tydde på att antalet sysselsatta hade stigit med närmare 1 miljon personer, och ekonomer räknade med liknande ökningstakt även under kommande månader.

Jerome Powell välkomnade den positiva jobbrapporten för mars men klargjorde samtidigt att han ville se en serie av lika starka jobbrapporter för att han skulle överväga att ekonomin hade gjort de ”substantiella ytterligare framsteg” han ville se. Och enligt Powell kommer ingen uthållig uppgång i inflationen innan de lediga resurserna på arbetsmarknaden har minskat tydligt.

Jobbstatistiken för april och maj var dock betydligt svagare än vad marsstatistiken från början antydde, och dessutom har det ursprungliga marsutfallet justerats ned tydligt. Och även om andra arbetsmarknadsindikationer klart pekar mot att det främst är utbudseffekter som ligger bakom den svagare sysselsättningsutvecklingen så blir det troliga resultatet att det kommer ta längre tid än väntat innan jobbmarknaden har återhämtat försvagningen under pandemin.

Med tanke på att ett antal Fedledamöter nu tydligt efterfrågat det lär dock Jerome Powell inte kunna undvika att låta FOMC-mötet på allvar börja diskutera förutsättningarna för en kommande tapering den 15-16 juni. Men givet att Fed har lovat att signalera eventuella förändringar långt i förväg räknar Capital Economics med att detta bara blir början på en utdragen diskussion om hur köpprogrammet eventuellt kan trappas ned.

”Vi räknar inte med någon formell ändring i guidningen nästa vecka, och Powell kommer sannolikt upprepa att ‘substantiella ytterligare framsteg’ mot Feds sysselsättningsmål ännu ligger en bit bort”, skriver Andrew Hunter.

Capital Economics tror dock att Fed kommer att mer formell annonsera en framtida tapering inom några månader, kanske genom att ge en tydlig vink i samband med Jackson Hole-mötet och därefter med formellt ändra guidningen vid FOMC-mötet i september.

”Det skulle troligen vara konsistent med att köpen kommer att reduceras från början av nästa år”, skriver Andrew Hunter.

Commerzbank tror dock att Fed kan komma att börja dra ned på tillgångsköpen tidigare än de förut räknat med om en återhämtning i arbetskraftsdeltagande får fart på sysselsättningstillväxten kommande månader. Och de olika kommentarerna från olika ledamöter om behovet att diskutera tapering kan tolkas som ”försöksballonger” för att testa hur marknaden skulle reagera på en förändrad miljö.

”Till skillnad från erfarenheterna från 2013 (taper tantrum) ledde de första antydningarna om en vändning denna gång inte till marknadsgyrationer, och därför kan fler försiktiga steg väntas vid nästa veckas Fedmöte”, skriver Commerzbanksekonomerna Bernd Weidensteiner och Christoph Balz i ett kundbrev.

De tror att ordförande Powell sannolikt kommer att ta upp frågan vid presskonferensen efter räntebeskedet, men att inkommande data trots allt inte har varit tillräckligt bra för att Fed ska signalera tapering redan nu.

”Trots allt, Powell efterlyste en ‘serie’ av starka arbetsmarkandssiffror i… april. Efter att aprilstatistiken var en besvikelse bör majstatistiken betraktas som stark, men en bra rapport är inte ännu en serie. Därmed bör pressmeddelandet troligen bara notera framsteg när det gäller Feds mål”, skriver Commerzbanksekonomerna.

Men även om Fed varken ändrar styrräntan eller guidningen om tillgångsköpen vid juni-mötet kan ledamöternas nya prognoser skapa viss uppståndelse på onsdagskvällen. Medan prognoserna för BNP och arbetslöshet kanske inte kommer att behöva ändras mycket jämfört med i mars kommer ledamöterna tveklöst att justera upp sina inflationsprognoser kraftigt, åtminstone på kort sikt.

I mars var ledamöternas konsensusprognos för PCE-inflationen 2,4 procent i december i år, 2,0 procent 2022 och 2,1 procent 2023. Motsvarande prognoser för kärn-PCE-inflationen var 2,2, 2,0 respektive 2,1 procent.

De nya prognoserna för december 2021 kommer med all sannolikhet att justeras upp kraftigt, mer intressant blir vad ledamöterna tror om december 2022 (och 2023) givet kommentarerna om att mycket av årets prisuppgångar är övergående (transitory).

Hur ledamöterna ser på inflationen 2022 och 2023 lär också påverka deras ränteprognoser, i marsprognosen pekade medianprognosen mot oförändrad styrränta till och med i slutet av 2023, men fyra ledamöter räknade med högre styrränta i slutet av 2022, och totalt sju ledamöter väntade högre ränta än nu i slutet av 2023.

Foto: AP/TT
Wall street
Tungt för tech-bolagen i New YorkKinesiska bolag stora förlorare
Foto: istockphoto
Rapport
Alphabet: Betydligt bättre än väntat
Stockholmsbörsen
Nedåt under tunn handelElectrolux och Autoliv i topp
Hongkong
Hang Sengs teknikindex ned drygt 36 procent på sex månader
Foto: Jessica Gow/TT
Aktie
Dubbelslag mot InvestorTas bort från Swedbanks sektorsfavoriter
Foto: Shutterstock
Försäkring
Mobilskador rusar under sommaren
Foto: istockphoto
Analyser
Här är tisdagens köprekar
Aktie
Norwegian: Konverterar fordringar till aktierSkulder för 822 miljoner ersätts med 95 miljoner nya aktier
Köptips
DNB lyfter Enea efter strategiskt förvärv
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Rapport
Bättre för sjätte kvartalet i rad för Eltel
Rapport
Starkt resultat med hög tillväxt för Hexagon
Börsen
Max Matthiessen tror på USA- och euroområdesaktier"Fallande KPI i Europa och högre energipriser"
Asien
Asien: Fortsatt oro inför FedmötetUppåt i Tokyo
Börsen
Goldman Sachs: BNP-tillväxten i USA bromsar kraftigt 2022
Inflationen
Bank of England: Monetära stimulanser kvar i flera kvartal"Uppgången sannolikt temporär"
Aktie
ABB bekräftar storaffären
Bank
Fitch höjer utsikterna för två svenska storbanker
Foto: Mark Lennihan/AP/TT
Kryptovalutor
Bitcoinpriset upp 10 procent senaste dygnet
Bedrägerier
Brå: Kraftig ökning av fakturabedrägerierMen kortbedrägerier har minskat med 34 procent
Foto: istockphoto
Analyser
Här är måndagens färska köprekar
Foto: Shutterstock
Fonder
"Kvinnliga fondförvaltare får högre avkastning"
Köptips
AFV: En aktie att köpa
Råvaror
Råvaror: Prispress på olja
Foto: istockphoto
Försäkring
Stora skillnader i ersättning vid cykelstöld
Bolån
De flesta bolån är under två miljoner"Riskerna med bolån inte så stora"