Vd:arna som köper egna aktier

Publicerad 2012-12-17 15:45

Chefer för vitt skilda börsbolag passar på att tanka aktier i det egna bolaget. Det framgår av Finansinspektionens insynslista.

Ulf Lilius köpte 40.000 B-aktier i B&B Tools, där han tillträdde som vd i början av november. Efter transaktionen äger han 55.827 aktier i B&B Tools, samt 3.000 via familjen.

Alf Göransson köpte 5.000 B-aktier i Securitas, där han ärvd, den 17 december. Det framgår av Finansinspektionens insynslista.
Efter transaktionen äger Alf Göransson 58.698 B-aktier i Securitas.

Karo Bios vd Per Bengtsson köpte 83.333 aktier i Karo Bio den12 december. Efter transaktionen äger han 333.333 aktier i Karo Bio.