VD ökar innehavet i Abelco Investment Group AB

2021-09-23 09:21:15

Förvärvet skedde den 22 september 2021 i bolaget Abelco där totalt 2 031 500 aktier förvärvades över marknaden

Transaktionen har rapporterats till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

Cision