Aktie Intrums vd Mikael Ericson lämnar bolaget efter fyra år. Han ersätts av bolagets finanschef Anders Engdahl som tillträder vd-posten omedelbart. Intrum släpper samtidigt preliminära siffror för det tredje kvartalet. 

Vd-bytet är en del av bolagets nästa utvecklingsfas, heter det och styrelseordförande Per E Larsson pekar på det förändringsprogram som styrelsen och ledningar ”under en tid” tagit fram och som ska presenteras i november.

”När vi nu ska genomföra detta förändringsprogram, har vi identifierat behov av ett nytt ledarskap och styrelsen bedömer därför att det nu är rätt tid för Intrum att ta det steget. Under Mikael Ericsons ledning har Intrum lyckats etablera en marknadsledande position vilken ger bolaget alla förutsättningar för att framgångsrikt kunna genomföra de förändringar som vi nu påbörjat”, säger Per E Larsson i pressmeddelandet.

Anders Engdahl, som började på Lindorff 2014, har haft flera chefsbefattningar inom i Intrum de senaste åren. Han utsågs till finanschef 2019.

”Marknaden vi verkar på står just nu inför ett antal utmaningar. Med den nya operativa modellen på plats har Intrum allt som krävs för att möta dessa utmaningar och behålla vår ledande position inom kredithanteringstjänster i Europa. /…/Jag är stolt över förtroendet jag fått för att leda det fantastiska Intrum-teamet i det arbetet”, säger Anders Engdahl.

Tillförordnad finanschef blir Michael Ladurner som i dag är strategichef.

Preliminärt resultat bättre än väntat

Intrums rörelsevinst i det tredje kvartalet väntas bli väsentligt högre än analytikernas konsensusestimat, uppger kredithanteringsbolaget.

Det preliminära justerade rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgår till 1.687 miljoner kronor, en ökning med 25 procent jämfört med det andra kvartalet.

Enligt Intrums egen estimatsammanställning från 14 september väntades ett resultat på 1.275 miljoner kronor.

Enligt Infronts sammanställning från i förra veckan väntades 1.292 miljoner.

Intrums resultatmått ”cash ebitda” blev preliminärt 3.142 miljoner kronor i det tredje kvartalet, en ökning med 16 procent jämfört med kvartal två. Här låg konsensus enligt Intrum på 2.637 miljoner kronor.

Intrums nettoskuld minskade till 48,9 miljarder kronor, jämfört med 49,7 miljarder i det andra kvartalet. Skuldsättningskvoten minskade till 4.2 gånger jämfört med 4.4 gånger i andra kvartalet. Tillgänglig likviditet vid utgången av det tredje kvartalet var 16,0 miljarder kronor.